FRIENDS & ROSARIO ristorante

ŠPITÁLSKA 2
949 01 NITRA

Fina NR s.r.o.
Ľudovíta Čuláka 1626/11
949 01 NITRA
IČO:50 412 949
Obchodný register Okresného súdu Nitra vložka číslo: 41194/N

Tešíme sa na Vašu návštevu! / Looking forward to your visit! / In attesa della vostra visita!

Vaše objednávky prijímame na tel. čísle: 0918 374 132
We accept your orders on tel. number: 0918 374 132
Accettiamo i tuoi ordini su tel. numero: 0918 374 132

Vaše názory, pripomienky a komentáre môžete posielať na
You can post your opinions, and comments to
Le vostre opinioni, suggerimenti e commenti possono essere inviati a


info@friendsrestaurant.sk

FACEBOOK

Sumár
Kontakt - Friends & Rosario ristorante
Názov článku
Popis
Tešíme sa na Vašu návštevu! / Looking forward to your visit! / In attesa della vostra visita! Vaše objednávky prijímame na tel. čísle: 0918 374 132 We accept your orders on tel. number: 0918 374 132 Accettiamo i tuoi ordini su tel. numero: 0918 374 132 Vaše názory, pripomienky a komentáre môžete posielať na info@friendsrestaurant.sk You can post your opinions, and comments to info@friendsrestaurant.sk Le vostre opinioni, suggerimenti e commenti possono essere inviati a info@friendsrestaurant.sk
Autor
Publikoval
Logo