Kdy je velikonoční zajíček?

Velikonoční pondělí Dnes jim je nosí zajíček, ale v minulosti to byla i jiná zvířátka.

Kdy se hledá velikonoční zajíček?

„Easter Bunny přichází na Velikonoční neděli a schovává vajíčka v zahradě. Děti – a často i dospělí – je pak hledají. Některé děti zajíčkovi nechávají v zahradě mrkev. Rodiče ji pak často okoušou, aby si děti myslely, že to udělal právě zajíček.

Co znamená velikonoční zajíček?

Germánská mytologie jej zase spojovala s bohyní jara Ostarou. Text Starého zákona zajíce téměř opomíjí – v té době byl totiž považován za symbol tělesné žádostivosti, nejhoršího smrtelného hříchu hned po lakotě. Ovšem díky pověře, že nikdy nespí, se zajíc postupně stal v očích křesťanů symbolem věčného života.

Odkud je velikonocni Zajicek?

století, kdy se předpokládalo, že velikonočního zajíčka poprvé představili němečtí přistěhovalci v oblasti Pensylvánského Nizozemí v Americe. Přivezli s sebou příběh o zajíci, který snáší vejce a jmenuje se „Osterhase“ nebo „Oschter Haws“. Zajíc snášející vajíčka rozdával pestrobarevná vajíčka jako dárky hodným dětem.

Odkud je velikonocni Zajicek?

století, kdy se předpokládalo, že velikonočního zajíčka poprvé představili němečtí přistěhovalci v oblasti Pensylvánského Nizozemí v Americe. Přivezli s sebou příběh o zajíci, který snáší vejce a jmenuje se „Osterhase“ nebo „Oschter Haws“. Zajíc snášející vajíčka rozdával pestrobarevná vajíčka jako dárky hodným dětem.

Kdy se nesmí prát prádlo na Velikonoce?

Podle další ze zvyklostí ženy nesmějí prát prádlo. Jenže této práci by se o Velkém pátku neměli věnovat ani muži. Voda má v ten den totiž duchovní očistné poslání. Lidé dříve vstávali už před východem slunce a dokonce i s dobytkem se chodívali mýt do potoka, aby byli uchráněni před nemocemi.

Kdy se na Velikonoce nesmí přát?

VELKÝ PÁTEK: Nic nepůjčujte, hledejte poklady a neperte! V tento den se také otevírají poklady. Čekáte na zázrak? Tak pak mějte oči na stopkách. Třeba do vašeho života přijde zázrak tak trochu v jiném kabátku – natrefíte na toho pravého, soused nad vámi přestane dupat nebo vám tchyně konečně přestane mluvit do vaření.

Co symbolizuje zajíc?

Obecně je spojován s jarem, počátkem života a růstem, jak tělesným, tak i duševním (nové nápady, myšlenky…). Protože samičky mohou mít až 40 potomků za rok a vedle sebe může současně vyrůstat několik generací vedle sebe, je zajíc považován v asijské kultuře za symbol velké rodiny a dlouhověkosti.

Co symbolizuje kraslice?

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté prázdné vejce, ozdobené různými výtvarnými technikami. Od dob raného křesťanství jsou kraslice v křesťanské tradici nedílně spojeny s Velikonocemi, kde symbolizují plodnost a znovuzrození.

Kdy se jí beránek?

Podle tradice by se měl beránek péct na Bílou sobotu, stejně jako se pekl mazanec. Pro úplnost dodejme, že jidáše se pekly na Zelený čtvrtek. K Velikonočnímu pondělí patří boží milosti. Na Velký pátek pátek se nepeklo, držel se půst.

Co znamenají velikonoční barvy?

– Červená vajíčka znamenají lásku a náklonnost, dívky je dávají jen svému milému. – Světle zelená barva naznačuje sympatie. – Modrá až fialová velikonoční vajíčka jsou naděje. – Žlutá znamená odmítnutí.

Co znamenají barvy Pentlí na pomlázce?

Ty barevné jim poté na pomlázku připevňují vyšlehané dívky a ženy a vyjadřují tak, jak si u nich ten který koledník stojí. Nejvyšší ze všech, červenou stuhou, vyjadřují ženy náklonnost a lásku, kdežto žlutá značí jasné odmítnutí. Modrá pak předznamenává naději a zelená alespoň sympatie a oblíbenost.

Kde se vzal velikonoční zajíc?

Jako symbol záchrany a obětování se Ježíšem za záchranu a spásu světa je dalším symbolem Velikonoc beránek. Zajíček zase pochází z pohanských rituálů oslavující příchod jara, avšak v v byzantských dějinách představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre.

Co symbolizuje Mazanec?

Mazanec se tradičně pekl už na Bílou sobotu (ve stejný den jako beránek), aby byl nachystán na nedělní snídani. Ještě před ní ale hospodyňky šly s mazancem do kostela pro svaté pomazání. Odtud vzniklo označení mazanec, který byl nakrojen až po tomto úkonu.

Co symbolizuje pomlázka?

Slovo pomlázka je spojováno s výrazem omlád „(mladá) ratolest, prut“ a slovy jako omlazení a omládnout. Termín by v takovém případě vycházel z názoru že skrze mrskání ratolestí dochází k zajištění mládí, zdraví a plodnosti.

Co se dává Kolednikum na Velikonoce?

Nazdobená a malovaná vejce se dávají koledníkům od masopustu až do Velikonoc. Velikonoční koleda o barevné vejce byla v Česku ve středověku obyčejem v různých vrstvách společnosti, a to světské i duchovní. České Velikonoce charakterizuje živá tradice pomlázky.

Co se nemá dělat na Velikonoční pondělí?

Chodilo se s velkým hlukem po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo.

Co znamenají velikonoční svátky?

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním úplňku.

Kdy se chodi s pomlázkou?

Pomlázka je český velikonoční lidový zvyk spočívající ve šlehání žen muži pomocí prutu či spleteného proutí taktéž nazývaného pomlázka, prováděný na Velikonoční pondělí.

Odkud je velikonocni Zajicek?

století, kdy se předpokládalo, že velikonočního zajíčka poprvé představili němečtí přistěhovalci v oblasti Pensylvánského Nizozemí v Americe. Přivezli s sebou příběh o zajíci, který snáší vejce a jmenuje se „Osterhase“ nebo „Oschter Haws“. Zajíc snášející vajíčka rozdával pestrobarevná vajíčka jako dárky hodným dětem.

Kdy se nemá věšet prádlo?

Lidové tradice říkají, že se 25. prosince nemá pracovat. Dokonce se nesměly stlát ani postele a v domě nesmělo viset žádné prádlo, aby to nepřineslo neštěstí.

Co se nemá dělat na Bílou sobotu?

V tento den se nekonají žádné bohoslužby, neslavily se žádné svátosti kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Po západu slunce však už začíná Velká noc. O té vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Na Bílou sobotu bývalo vždy zvykem vymetat hmyz z domu za zvuku kostelních zvonů.

Jak se jmenují jednotlivé dny velikonočního týdne?

Šedivé úterý – uklízelo se a vymetaly se pavučiny. Škaredá středa – den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Zelený čtvrtek – připomíná poslední večeři Ježíše. Velikonoční triduum (tři dny) začíná od večerní mše na Zelený čtvrtek a končí nešporami na Velikonoční neděli.

Co se nesmi jíst na Velikonoce?

Zpravidla se jí pouze chléb s vodou. Po tomto dni následuje Bílá sobota, která znamená vzkříšení. Po 40 dnech na stole nesmí chybět vajíčka, která symbolizují nový život a plodnost. Následně přichází na řadu konečně maso, klobásy, huspenina a jiné dobroty, které byly do té doby zakázané.

Co se nesmi dělat na Velikonoce?

Nemělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku byla voda – tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala zvířata. Také se tento den děly zázraky – zem se otevírala, aby ukázala své poklady.

Proč nesmí viset prádlo?

Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí.