Kdo předepisuje zdravotní pomůcky?

KDO MŮŽE PŘEDEPSAT Dle typu pomůcky to může být lékař praktický (PRL) nebo odborný, nejčastěji neurolog (NEU), ortoped (ORT), rehabilitační lékař (REH) nebo geriatr (GER).Předepisující lékař může být dle typu pomůcky lékař praktický (PRL) nebo ve většině případů odborný, nejčastěji neurolog (NEU), rehabilitační lékař (RHB), ortoped (ORT), internista (INT) nebo chirurg (CHI). Jaký lékař může pomůcku předepsat je uvedeno u jednotlivých pomůcek.

Jaké zdravotní pomůcky může předepsat praktický lékař?

Praktický lékař může také předepsat mechanické vozíky základní a základní variabilní, vanové zvedáky, polohovací lůžka elektrická (vyjma dětských) a antidekubitní matrace. Ostatní typy vozíků, zdravotní kočárky, polohovací zařízení, pojízdný zvedák aj.

Kdo může předepsat mechanický vozík?

Může se jednat o rehabilitačního lékaře, internistu, neurologa či ortopeda. Jednou za 5 let máte ze zákona nárok na mechanický invalidní vozík, pokud samozřejmě splňujete diagnózu pro jeho přidělení.

Kdo má nárok na chodítko?

Chodítka předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedická protetika či neurologie. Indikována jsou klientům s funkčními horními končetinami, omezeným pohybem dolních končetin a při snížené stabilitě. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let.

Kdo má nárok na chodítko?

Chodítka předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedická protetika či neurologie. Indikována jsou klientům s funkčními horními končetinami, omezeným pohybem dolních končetin a při snížené stabilitě. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let.

Co může předepsat praktický lékař?

Na západě mohou praktičtí lékaři předepisovat jakékoliv léky s výjimkou hyperdrahých léků, jako je například biologická léčba, které by měly zůstat v rukou specialistů,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Kdy je nárok na invalidní vozík?

Každý pacient, který z jakéhokoliv důvodu není schopen chůze nebo je v chůzi omezen, má právo na úhradu mechanického invalidního vozíku (MIV), pokud mu nestačí jiné pomůcky pro chůzi (hole, berle, chodítka apod.).

Kdo Predepisuje vozík?

Váš ošetřující lékař (rehabilitační lékař, neurolog, internista, ortoped) vám předepíše invalidní vozík. Revizní lékař vaší pojišťovny musí nárok schválit. Nemůžete si vybírat mezi jednotlivými vozíky, takzvaně „na pojišťovnu“ máte nárok jen na vozík, který má pojišťovna ve svém číselníku.

Kdo může napsat bederní pás?

KDO MŮŽE PŘEDEPSAT Dle typu pomůcky to může být lékař praktický (PRL) nebo odborný, nejčastěji neurolog (NEU), ortoped (ORT), rehabilitační lékař (REH) nebo geriatr (GER).

Kdo předepisuje berle?

Berle předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurgie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 pár berlí podpažních za 2 roky, 1 pár nebo 1 kus berlí předloketních za 2 roky.

Kde vyzvednout chodítko?

Pokud zdravotní pojišťovna proplácí pomůcku v plné výši, nebude Vás stát ani korunu. Některé pomůcky jako jsou chodítka, postele či základní vozíky může předepisovat praktický lékař (zkratka PRL), většinu pomůcek Vám předepíše nejčastěji neurolog (NEU), ortoped (ORT) či rehabilitační lékař (REH).

Na co mám narok od pojistovny 211?

Dostanete od nás tisícové příspěvky na prevenci Můžete od nás například získat příspěvek pro čtyřčlennou rodinu až 8 000 Kč na očkování, 4 000 Kč na specifické diety nebo 3 000 Kč pro těhotné a ženy po porodu. Nově je možné žádat o příspěvek z Fondu prevence také online, z pohodlí vašeho domova.

Na co mám nárok od zdravotní pojišťovny?

Díky včasné diagnóze může být nemoc úspěšně vyléčena. Nabízíme příspěvky na onkologickou prohlídku, vyšetření kožních znamének, vyšetření prsou, odvykání kouření, dentální hygienu a rehabilitační aktivity. Nezapomínejte na prohlídky u lékaře, a to i v případě, kdy se cítíte zdraví.

Co schvaluje revizní lékař?

Ve vztahu ke zdravotnickým zařízením a lékařům provádějí revizní lékaři kontrolu správnosti a oprávněnosti vykázané a vyúčtované zdravotní péče, třeba dodržení stanovené frekvence výkonů nebo jejich nedovolené kombinace.

Kdo může napsat bederní pás?

KDO MŮŽE PŘEDEPSAT Dle typu pomůcky to může být lékař praktický (PRL) nebo odborný, nejčastěji neurolog (NEU), ortoped (ORT), rehabilitační lékař (REH) nebo geriatr (GER).

Kdo Predepisuje vozík?

Váš ošetřující lékař (rehabilitační lékař, neurolog, internista, ortoped) vám předepíše invalidní vozík. Revizní lékař vaší pojišťovny musí nárok schválit. Nemůžete si vybírat mezi jednotlivými vozíky, takzvaně „na pojišťovnu“ máte nárok jen na vozík, který má pojišťovna ve svém číselníku.

Kdo může předepsat berle?

Berle předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurgie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 pár berlí podpažních za 2 roky, 1 pár nebo 1 kus berlí předloketních za 2 roky.

Co schvaluje revizní lékař?

Ve vztahu ke zdravotnickým zařízením a lékařům provádějí revizní lékaři kontrolu správnosti a oprávněnosti vykázané a vyúčtované zdravotní péče, třeba dodržení stanovené frekvence výkonů nebo jejich nedovolené kombinace.

Kdo má nárok na chodítko?

Chodítka předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedická protetika či neurologie. Indikována jsou klientům s funkčními horními končetinami, omezeným pohybem dolních končetin a při snížené stabilitě. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let.

Kdo mi muze Predepsat léky?

Podle Vladimíra Sršně, tiskového mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny, se ani při mimořádných opatřeních nemění zásada, že léky, které předepisují specialisté nemají předepisovat praktičtí lékaři. Nejen praktici, ale i ambulantní specialisté, však mohou lék předepsat po telefonické konzultaci.

Kdo mi Predepise inzulín?

Diagnostické proužky na stanovení glukózy z krve předepisuje diabetolog, u pacientů léčených perorálními antidiabetiky to může být také internista a všeobecný praktický lékař. Dospělým pacientům, kteří nejsou léčeni intenzifikovanou inzulinovou terapií může proužky předepsat mimo diabetologa též internista.

Kam jít Když nemám praktického lékaře?

„Občané ČR nemají povinnost se registrovat u praktického lékaře, nicméně je obecně doporučováno, aby každý měl svého registrujícího lékaře. Pokud by některý z klientů VZP měl problém ho sehnat, ať se obrátí na naši pobočku, kde mu poradí,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Jak získat elektrický vozík?

Podle míry postižení vám může lékař předepsat buď mechanický, nebo elektrický vozík. Na ten elektrický máte nárok ve chvíli, kdy jsou kromě dolních končetin postižené i horní končetiny. V takovém případě po vás ale pojišťovna bude chtít doložit ještě oční, psychologické a interní vyšetření.

Kdo může žádat o příspěvek na auto?

Příspěvek můžete dostat, pokud ▪ máte některé ze zdravotních postižení vyjmenovaných v zákoně, ▪ jsou Vám alespoň 3 roky, ▪ pravidelně cestujete třeba kvůli práci, studiu nebo k lékaři (předložíte čestné prohlášení) a ▪ můžete řídit auto nebo Vás někdo může vozit (Váš zdravotní stav nebrání převozu).

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedeným v příloze zákona, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Jak široký je invalidní vozík?

Běžný invalidní vozík má na šířku 65-70 cm, jen tak tak projede dveřmi o šířce 80 cm. To je ale rozměr, který vám řekne jen to, jak široká doma máte mít futra. Z hlediska pohodlí je důležitá šířka sedáku, která je základním a nejdůležitějším parametrem při výběru vozíčku.