Kdo je armádní generál?

Armádní generál je generálská vojenská hodnost používaná armádami některých států. Jde o nejvyšší hodnost, pouze v armádách užívajících hodnost maršála je druhou nejvyšší.

Kolik je v ČR armádních generálů?

Policie ČR má od dnešního dne v aktivní službě deset generálů. Kromě dvou nově jmenovaných brigádních generálů Jana Švejdara a Tomáše Kužela se jedná o brigádní generály Martina Vondráška, Jiřího Komorouse, Petra Petříka, Miloše Trojánka, Libora Lochmana, Jakuba Frydrycha, Tomáše Lercha a Václava Kučeru.

Co je to brigádní generál?

Brigádní generál (zkratka brig. gen.) Je to nejnižší generálská hodnost. V Armádě České republiky je nejbližší nižší hodností plukovník a nejbližší vyšší hodností generálmajor. Hodnostní označení je jedna velká pěticípá zlatá hvězda se zlatým lemováním výložek a lipové ratolesti kolem státního znaku na pokrývce hlavy.

Kdo je nad generálem?

V Česku generály navrhuje vláda a jmenuje prezident (vrchní velitel).

Jak se jmenuje náčelník generálního štábu?

Kdo je nad generálem?

V Česku generály navrhuje vláda a jmenuje prezident (vrchní velitel).

Jak se dělí armáda?

Svazky a útvary Armády České republiky se dělí na několik druhů sil – pozemní, vzdušné, speciální, kybernetické a teritoriální.

Co znamená maršál?

Maršál (v odvozené podobě i maršálek) je slovo používané v rámci oficiálních titulů v celé řadě organizací a společenských odvětví. Nejznámější je asi jeho použití v ozbrojených silách; v některých státech představuje (polní) maršál nejvyšší vojenskou hodnost, byť někdy pouze čestnou.

Kdo je podplukovník?

V Armádě České republiky jde v pořadí o šestou (druhou nejvyšší) důstojnickou hodnost. Hodnost podplukovník je vyšší než major a nižší než plukovník. Armádní označení jsou dvě zlaté pěticípé hvězdy s postranní tzv. kolejničkou (jeden proužek zlaté barvy).

Co je to Vojin?

Vojín je nejnižší hodnost příslušníka armády (v terminologii NATO má stupně od OR-1 do OR-3 podle typu jednotky, ve které slouží). Následující vyšší hodnost je svobodník. V československé i samostatné české armádě byli vojíni většinou vojáci základní vojenské služby.

Co je to seržant?

Četař (anglicky sergeant) je vojenská poddůstojnická hodnost, která je českou obdobou hodnosti seržant či seržán (z latinského serviens, „sloužící“). Hodnost četaře resp. seržanta je používaná v ozbrojených silách mnoha států světa, nejčastěji v pozemních armádách, vzdušných silách a policejních sborech.

Co dělá Porucik?

Charakteristika. Poručík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži.

Co dělá četař?

V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Kdo je to Gerasimov?

Kdo je to řehka?

Kolik vojáků je v divizi?

Divize je vyšší vojenská jednotka, čítající asi dvacet tisíc vojáků. Ve většině armád se dělí na několik pluků nebo brigád a naopak několik divizí tvoří armádní sbor. Divize je největší jednotka běžné armády, která provádí vojenské operace jako celek. Užívá se převážně u pěchoty, méně často u jezdectva nebo u tanků.

Kolik hvězd má generálmajor?

Odkud je generál Pavel?

Mládí a vzdělání Petr Pavel se narodil roku 1961 v Plané u Mariánských Lázní do rodiny příslušníka Československé lidové armády, pocházejícího ze Lhoty za Červeným Kostelcem.

Kdo je to důstojník?

Důstojník (zastarale oficír, slangově lampasák) je vyšší hodnostní stupeň příslušníka určité organizace, nejčastěji ozbrojených složek (armáda), ale i pořádkových (policie), bezpečnostních služeb (tajná policie), obecně ochranných sil (hasičský sbor), posádek lodí apod.

Kdo je nad generálem?

V Česku generály navrhuje vláda a jmenuje prezident (vrchní velitel).

Kdo má nejlepší armádu?

1) Spojené státy americké

Co dělá Armáda ČR?

Armáda České republiky plní, mimo ochrany a obrany územní celistvosti republiky a mezinárodních závazků naší země, také vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti občanů.

Co je to svobodník?

svobodník, latinsky libertinus, německy Freysasse, či moderněji Freisasse) bylo označení příslušníka nepočetné, ze zvykového práva vycházející vrstvy selského lidu, která se vyznačovala majetkovou, a většinou i osobní svobodou, a s tím spojeným právem zápisu do zemských desk.

Co dělá svobodník?

V rámci služby vykonává odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a základními opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Jak oslovovat vojáky?

Doslovné instrukce znějí takto: „Pro osobu, která má kořeny v kterékoli z černých rasových skupin Afriky, může být použito označení ‚Haiťan‘, ‚černý‘, ‚Afroameričan‘ nebo ‚negr‘,“ informoval britský The Independent.

Kdo je maršál Malinovskij?

listopadujul./ 23. listopadu 1898greg. Oděsa – 31. března 1967, Moskva) byl sovětský vojenský velitel během II. světové války, maršál Sovětského svazu.