Kdo je armádní generál ČR?

Do druhé nejvyšší generálské hodnosti generálporučíka (vzestupně brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál) jmenoval prezident republiky Petr Pavel Karla Řehku, náčelníka Generálního štábu AČR a Iva Střechu, jeho prvního zástupce.

Kdo je armádní generál České republiky?

Armádní generál je nejvyšší generálskou hodností v Armádě České republiky. Nejbližší nižší hodnost je generálporučík. Pokud je armádní generál ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR, pak jedinou výše postavenou osobou je prezident České republiky, který je vrchním velitelem českých ozbrojených sil.

Kolik je v ČR armádních generálů?

Policie ČR má od dnešního dne v aktivní službě deset generálů. Kromě dvou nově jmenovaných brigádních generálů Jana Švejdara a Tomáše Kužela se jedná o brigádní generály Martina Vondráška, Jiřího Komorouse, Petra Petříka, Miloše Trojánka, Libora Lochmana, Jakuba Frydrycha, Tomáše Lercha a Václava Kučeru.

Kdo je náčelník generálního štábu?

Kdo je armádní generál České republiky?

Armádní generál je nejvyšší generálskou hodností v Armádě České republiky. Nejbližší nižší hodnost je generálporučík. Pokud je armádní generál ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR, pak jedinou výše postavenou osobou je prezident České republiky, který je vrchním velitelem českých ozbrojených sil.

Co dělá Armáda ČR?

Armáda České republiky plní, mimo ochrany a obrany územní celistvosti republiky a mezinárodních závazků naší země, také vnitřní funkci při zajišťování bezpečnosti občanů.

Co je to brigádní generál?

Brigádní generál (zkratka brig. gen.) je vojenská hodnost. Je to nejnižší generálská hodnost. V Armádě České republiky je nejbližší nižší hodností plukovník a nejbližší vyšší hodností generálmajor.

Odkud je generál Pavel?

Mládí a vzdělání Petr Pavel se narodil roku 1961 v Plané u Mariánských Lázní do rodiny příslušníka Československé lidové armády, pocházejícího ze Lhoty za Červeným Kostelcem.

Kdo je to Gerasimov?

Kdo je to řehka?

Co je to generalni stab?

Generální štáb Armády České republiky je součást Ministerstva obrany České republiky a zabezpečuje velení armádě. V jeho čele je náčelník Generálního štábu Armády České republiky, kterého na návrh vlády a po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky.

Kdo má nejlepší armádu?

1) Spojené státy americké

Kolik má četa vojáků?

Kdo má nejlepší armádu?

1) Spojené státy americké

Čím disponuje Česká armáda?

Armáda ČR disponuje širokou škálou vojenské techniky. Najdeme v ní pěchotní zbraně, tanky, obrněnce, děla, protiletadlovou a leteckou techniku. Některé zbraňové systémy se dokonce uplatnily i v zahraničních misích. Samohybná kanónová houfnice je hlavní zbraní dělostřelectva české armády.

Kdo je armádní generál České republiky?

Armádní generál je nejvyšší generálskou hodností v Armádě České republiky. Nejbližší nižší hodnost je generálporučík. Pokud je armádní generál ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR, pak jedinou výše postavenou osobou je prezident České republiky, který je vrchním velitelem českých ozbrojených sil.

Jak dlouho trvá výcvik ve Vyškově?

Kurz základní přípravy AZ (KZP AZ) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 4 týdnů, ve Velitelství výcviku – Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 2 týdnech.

Co musí splnovat voják?

Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace. Zajímavostí je požadovaná výška nového brance.

Jak se dostat k armádě?

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://www.doarmady.cz/ (https://www.doarmady.cz/) .

Kdo to je rotmistr?

je nejvyšší poddůstojnická hodnost AČR. V hodnostním kódování NATO odpovídá OR-4. Nejbližší nižší hodností je četař a nejbližší vyšší hodností je rotmistr. V americké armádě odpovídá hodnosti „Staff Sergeant”.

Co znamená maršál?

Maršál (v odvozené podobě i maršálek) je slovo používané v rámci oficiálních titulů v celé řadě organizací a společenských odvětví. Nejznámější je asi jeho použití v ozbrojených silách; v některých státech představuje (polní) maršál nejvyšší vojenskou hodnost, byť někdy pouze čestnou.

Co dělá četař?

V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Co je to seržant?

Četař (anglicky sergeant) je vojenská poddůstojnická hodnost, která je českou obdobou hodnosti seržant či seržán (z latinského serviens, „sloužící“). Hodnost četaře resp. seržanta je používaná v ozbrojených silách mnoha států světa, nejčastěji v pozemních armádách, vzdušných silách a policejních sborech.

Co dělá svobodník?

V rámci služby vykonává odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a základními opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a v případě potřeby může být pověřen velením taktické jednotce.

Co dělá rotný?

V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské speciální techniky nebo vojenských technických zařízení, nebo se zajišťováním přípravy a výcviku podřízených a velí vojenským organizačním formacím na úrovni družstva …

Kdo je otec Petra Pavla?