Kde studovat farmaceutického asistenta?

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává absolvováním a) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších zdravotnických školách, nebo b) střední zdravotnické školy v oboru farmaceutický laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005.

Co dělá farmaceutický asistent?

Pomáhá zmírnit příznaky nemocí a snášet obtíže s nimi spojené. Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

Jak se stát Farmaceutickym asistentem?

Odbornou způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta se získává absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný farmaceutický asistent na vyšších zdravotnických školách, po jehož úspěšném absolvování získá titul DiS (diplomovaný specialista).

Kolik si vydělá Lékarník?

Průměrná mzda létajícího lékárníka včetně odměn je aktuálně 76 000 Kč, v případě létajících farmaceutických asistentů pak 52 500 Kč.

Jaké vzdělání musí mít lékárník?

Lékárník neboli farmaceut Úspěšně absolvoval 5 let studia na vysoké škole – Farmaceutická fakulta, kde získal titul Magistr (Mgr.). V případě složení rigorózní zkoušky získává titul Doktor farmacie (PharmDr.), Své vzdělávání může dále rozšířit prostřednictvím specializačního vzdělávání (atestace).

Kde lze studovat farmacii?

Farmacie je lékařský zdravotnický obor, který můžete v České republice studovat na Masarykově univerzitě v Brně nebo na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Ve spolupráci s hradeckou fakultou je také akreditován obor Vojenská farmacie na Univerzitě obrany.

Kolik bere farmaceut?

Typický farmaceut vydělává kolem 58 648 Kč, zatímco jeho asistent pobírá zhruba 41 374 Kč hrubého měsíčně. Nyní hovoříme o mediánech, tedy o prostředních mzdách.

Kolik bere laborant?

Průměrný plat na pozici. Laborant je 33 359 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 187 Kč .

Kolik bere magistra v lekarne?

Kolik berou Lekarnici?

Co studovat na lékárníka?

Lékárníkem může být jen ten, kdo má vystudovaný obor Farmacie. Jde o pět let náročného studia zakončeného magisterským titulem. Tím to ale nekončí. Lékárníci mají ze zákona povinnost se vzdělávat celý život a udržovat si odborný přehled nejen v oblasti farmacie, ale i v oblasti legislativních změn.

Jaký je plat farmaceuta?

Hledáte práci na pozici farmaceut? Na Personálka.cz najdete volná pracovní místa z celé České republiky. Vyberte si z 11 nabídek práce u zaměstnavatelů na plný úvazek i zkrácený úvazek. Jako farmaceut můžete očekávat průměrný plat 58 888 Kč měsíčně.

Jaký je plat zubaře?

Kolik bere magistra v lékárně?

Kde muze pracovat farmaceut?

Absolvent může pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv a léčivých přípravků, jejich výrobě, v lékárenství, uplatnění najde také v oblasti klinické farmakologie, zdravotnickém školství a zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Co všechno dělá Lekarnik?

Lékárník se stará o přípravu léčiv v lékárně. Léky vydává pacientům na předpis nebo prodává bez předpisu. Obsluhuje jednotlivé pacienty a v případě potřeby jim pomáhá s výběrem vhodného léčiva. O nabízených léčivech podává základní informace a případně i konzultuje vhodnost jejich použití.

Kdo objednává léky?

Lékárníci udržují dostatečnou zásobu léků a pravidelně je objednávají. Vzhledem k tomu, že v ČR je registrováno asi 8000 léků, nemohou mít stále všechny ihned v lékárně. I ty nejmenší lékárny mají zásoby léků v řádech statisíců korun.

Jak dlouho trvá studium farmacie?

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a standardně trvá 4 roky. Po splnění všech studijních povinností a úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce získáte titul Ph. D. uváděný za jménem.

Jaké je studium farmacie?

Studijní program Farmacie je koncipován jako magisterský pětiletý prezenční. Studium končí vykonáním státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům přiměřenou specializaci vlastní volbou výběrových a nepovinných předmětů vedle disciplín povinných.

Jak dlouho se studuje farmacie?

Studijní program „Farmacie“ je koncipován jako magisterský pětiletý.

Jaký je plat farmaceuta?

Hledáte práci na pozici farmaceut? Na Personálka.cz najdete volná pracovní místa z celé České republiky. Vyberte si z 11 nabídek práce u zaměstnavatelů na plný úvazek i zkrácený úvazek. Jako farmaceut můžete očekávat průměrný plat 58 888 Kč měsíčně.

Kolik si vydělá zubař za měsíc?

Kolik si vydělá laboratorní asistent?

Kolik si vydělá notář?

Kolik si vydělá jeřábník?

Hledáte práci na pozici jeřábník? Na Personálka.cz najdete volná pracovní místa z celé České republiky. Vyberte si z 51 nabídek práce u zaměstnavatelů na plný úvazek, zkrácený úvazek, DPP i DPČ. Jako jeřábník můžete očekávat průměrný plat 33 939 Kč měsíčně.

Kdo pracuje v lékárně?

Lékárníkem může být jen ten, kdo má vystudovaný obor Farmacie. Jde o pět let náročného studia zakončeného magisterským titulem. Tím to ale nekončí. Lékárníci mají ze zákona povinnost se vzdělávat celý život a udržovat si odborný přehled nejen v oblasti farmacie, ale i v oblasti legislativních změn.