Kde bydlíš německy?

Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Kde bydlíš?

Kde bydlite nemecky?

Wo kommst du her? bydlet: Kde bydlíš? Wo wohnst du? drahoušek: Kde je můj drahoušek?

Kde jste německy?

Kde bydlíš ? Wo wohnst du ? Kde je můj drahoušek ? Wo ist mein Schätzchen ?

Kde bydlite nemecky?

Wo kommst du her? bydlet: Kde bydlíš? Wo wohnst du? drahoušek: Kde je můj drahoušek?

Kde jste německy?

Kde bydlíš ? Wo wohnst du ? Kde je můj drahoušek ? Wo ist mein Schätzchen ?

Jak pozdravit v němčině?

Po poledni uslyšíte „Guten Tag“ ( den) či zkrácenou verzi „Tag“, někdy líné prohlášení „Tach“. Ve večerních hodinách vás lidé budou zdravit „Guten Abend“,pokud budou unavení či nevrlí, tak jen zkráceně „n´Abend“.

Jak se řekne německy Jak se jmenuješ?

Zdvořilá odpověď na „Jak se máš?“ Jak se jmenuješ? Wie heißt du?

Kolik to stojí v němčině?

Wo kann ich ___ finden? Kolik to stojí? Wieviel kostet das?

Jak se řekne německy H * * * *?

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno (vůbec nic) die Scheiße, der (Scheiß)DreckJe to na hovno! Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!

Jak se máš německy odpověď?

Zdvořilostní obraty V německých zdvořilostních rozhovorech zapomeňte na českou skepsi. Pokud byste na dotaz Wie geht’s? (Jak se máš?) odpověděli Es geht.

Kde bydlite nemecky?

Wo kommst du her? bydlet: Kde bydlíš? Wo wohnst du? drahoušek: Kde je můj drahoušek?

Kde jste německy?

Kde bydlíš ? Wo wohnst du ? Kde je můj drahoušek ? Wo ist mein Schätzchen ?

Jak se rekne nemecky na zdraví?

1. 2. ( stav pohody ) die Gesundheit , das Wohl navrátit se ve zdraví gesund zurückkehren připít komu na zdraví auf j – s Wohl trinken Na zdraví ! ( přípitek ) Zum Wohl !, Prosit !, ( při kýchnutí ) Gesundheit !

Jak se řekne dobrý den španělsky?

den: Dobrý den! ¡Buenos días!

Jak se rekne nemecky Dobrý večer?

gut: Guten Abend! Dobrý večer!

Jak se řekne německy Kolik ti je?

léto: Kolik je ti let? Wie alt bist du? sein: Wie alt bist du? Kolik je ti (let)?

Co znamená Sie?

Do této skupiny patří: ich (já), du (ty), er (on), sie (ona), es (ono), wir (my), ihr (vy – tykání), sie (oni, ony, ona), Sie (Vy – vykání). Jejich použití je podobné jako v češtině.

Jak vykat v němčině?

Jak vykat v němčině Při vykání jedné a více osobám se v němčině využívá zájmena SIE-vy. Píše se velkým písmenem. Při tykání více osobám pak používáme zájmeno IHR-vy.

Co to je přivlastňovací zájmeno?

Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např. MŮJ pes, JEHO taška). Příklady: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj.

Jak se máš nemecky?

Jak se máš?, Jak se ti vede? so: Wie geht es dir so? A jak se pořád máš? gehen: Wie geht es dir?

Odkud jsi německy?

Woher soll ich das wissen ? Odkud to mám vědět ? Woher kommst du ? Odkud jsi ?

Kdy ses narodil německy?

narodit se: Kdy ses narodil? Wann bist du geboren?

Co znamená WANN?

kdy: Kdy ses narodil? Wann bist du geboren? kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.

Kde kam kdy jak nemecky?

Podmět + přísudek + Dativ + temporal(wann) + kausal(warum) + modal(wie) + Akkusativ + lokal(wo,wohin) (+sloveso)

Jak vznikla němčina?

Němčina se řadí do skupiny západogermánských jazyků a vznikla při druhém posouvání hlásek* v 5. – 9. století. Je úředním jazykem v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku (spolu s francouzštinou, italštinou a rétorománštinou), v Itálii v oblasti Jižního Tyrolska a také na území Belgie.

Proč se učit německy?

Naučit se německy znamená osvojit si dovednost, s níž můžete zlepšit svůj profesní i osobní život: Pracovní svět: Komunikace v němčině s německy mluvícími obchodními partnery přispívá k lepším obchodním vztahům a tím k efektivnější komunikaci – potažmo tedy k většímu úspěchu.