Kam do zahraničí bez pasu?

Kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Grónska je tedy možné vycestovat jen s občanským průkazem do všech zemí EU. Z exotických destinací to je pak pár vybraných zámořských území Francie. Ale opravdu jen pár vybraných, do všech ostatních je potřeba cestovní pas.Do všech zemí evropského kontinentu, kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska a Ruska, tak můžete vycestovat i na občanský průkaz. Navíc jste v seznamu našli i několik exotických destinací – zámořských území Francie –, kam stačí OP. Do ostatních zámořských území členských států EU bez pasu cestovat nelze!

Kam v Evropě bez pasu?

**Akceptuje jen občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, do Podněstří lze cestovat pouze s pasem. Ve zkratce lze vlastně říct, že jediné evropské státy, kam nutně musíme cestovat s pasem, jsou Bělorusko, Rusko, Turecko, Ukrajina a Grónsko (byť je součástí Dánska, kam pas nepotřebujeme).

Kam všude je potřeba pas?

USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Čína, Indie, Brazílie, Argentina, Mexiko, Jihoafrická republika atd. Do zemí Evropské unie, které nejsou členy schengenského prostoru, např. Irsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr.

Kolik stojí Rychlopas?

Jaké doklady do zahraničí?

Z České republiky lze vycestovat do zahraničí pouze s platným cestovním dokladem. V případě cesty do níže uvedených zemí lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz.

Kam v Evropě bez pasu?

**Akceptuje jen občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, do Podněstří lze cestovat pouze s pasem. Ve zkratce lze vlastně říct, že jediné evropské státy, kam nutně musíme cestovat s pasem, jsou Bělorusko, Rusko, Turecko, Ukrajina a Grónsko (byť je součástí Dánska, kam pas nepotřebujeme).

Kam všude je potřeba pas?

USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Čína, Indie, Brazílie, Argentina, Mexiko, Jihoafrická republika atd. Do zemí Evropské unie, které nejsou členy schengenského prostoru, např. Irsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr.

Kde v Evropě potřebuji pas?

Kypr, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko – je potřeba mít pas, vyjma Chorvatska a Bulharska (viz níže). Výjimky: Andorra, Monako, San Marino a Vatikán – tyto země nejsou součástí Schengenu, na jejich hranicích se uplatňují schengenské dohody. Proto vám jako občanům EU stačí občanský průkaz.

Jaké doklady do Itálie?

Jako cestovní doklad při cestě do Itálie využijete platný občanský průkaz České republiky (typu identifikační karty vydaný po roce 1993) nebo cestovní pas.

Jak dlouho musí platit pas do Egypta?

Pro vstup do Egyptské arabské republiky je vyžadován cestovní doklad s minimální zbývající platností v délce 6 měsíců od data vstupu do EAR.

Jaký cestovní doklad do Turecka?

MZV ČR připomíná občanům nutnost mít při sobě bez výjimky vždy platný cestovní pas, kdy nelze cestovat na občanský průkaz České republiky do Turecka. Před cestou do Turecké republiky je nutné ověřit platnost cestovního dokladu. Turecký zákon č.

Jaké doklady do Bulharska?

Informace týkající se cestování do Bulharska jsou v kapitole Cestujeme – Cestujeme po EU. Z nich vyplývá, že do Bulharska jakožto členské země EU je možno cestovat s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jak rychle se dá udělat pas?

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

Kolik stojí pas do 24 hodin?

Co se stane kdyz mám propadly pas?

Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu?

Kdy je pas neplatný?

obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny (nesprávným údajem je i údaj o jménu a příjmení cizince, pokud došlo k jejich změně např. v souvislosti se sňatkem), fotografie v dokladu neodpovídá skutečné podobě držitele, nebo. držitel tohoto dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

Kam nejvíce cestuji Češi?

Kde platí občanský průkaz?

Jako občan EU máte právo svobodně cestovat ve 27 členských státech EU, jakož i na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku (tyto státy nejsou členy EU, ale jsou členy schengenského prostoru ) s platným cestovním pasem nebo průkazem totožnosti.

Jaké doklady do Bosny a Hercegoviny?

Občané EU mohou vstupovat na území Bosny a Hercegoviny, projíždět jím a opouštět toto území na základě předložení platného cestovního dokladu. Jako cestovní doklad lze k cestování do Bosny a Hercegoviny použít i platný občanský průkaz ČR.

Jak dlouho platí Občanka s ustřiženým rohem?

„Takto oddělená část není poškození ani zničení, občanský průkaz je nadále platný,“ vysvětluje mluvčí. Připomíná ovšem, že platnost je omezená a majitel občanského průkazu musí urychleně požádat o novou občanku s aktuálními údaji.

Kam v Evropě bez pasu?

**Akceptuje jen občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, do Podněstří lze cestovat pouze s pasem. Ve zkratce lze vlastně říct, že jediné evropské státy, kam nutně musíme cestovat s pasem, jsou Bělorusko, Rusko, Turecko, Ukrajina a Grónsko (byť je součástí Dánska, kam pas nepotřebujeme).

Kam všude je potřeba pas?

USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Čína, Indie, Brazílie, Argentina, Mexiko, Jihoafrická republika atd. Do zemí Evropské unie, které nejsou členy schengenského prostoru, např. Irsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr.

Kam se dostanu bez pasu?

Kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Grónska je tedy možné vycestovat jen s občanským průkazem do všech zemí EU. Z exotických destinací to je pak pár vybraných zámořských území Francie. Ale opravdu jen pár vybraných, do všech ostatních je potřeba cestovní pas.

Co když nemám pas?

Ztrátu, odcizení, zničení nebo nález cestovního pasu hlásíte kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo Policii ČR. Pokud jste v zahraničí, máte povinnost ohlásit tuto skutečnost nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR. Zde si také rovnou zažádejte o cestovní průkaz.

Jak dlouho musí platit pas do Turecka?

Cestovní doklady Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu na území Turecké republiky.