Jaký je rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou?

Možná si říkáte, jaký je rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou. Proforma faktura je obvykle doklad, kterým požadujete zaplatit celou částku předem. Zálohovou fakturou žádáte jen zálohu, tedy pouze část peněz.Proforma faktura je vystavena na cenu celé dodávky. Jakmile je vydaná proforma faktura plně zlikvidována, program POHODA automaticky nabídne vystavení klasické faktury (daňového dokladu). Zálohová faktura se používá u časově nebo materiálově náročných dodávek, u kterých odběratel platí průběžně zálohy.

Kdy se vystavuje zálohová faktura?

Zálohovou fakturu vystavujete, když chcete, aby vám klient zaplatil předem část peněz za nabízený produkt nebo službu. Máte tak větší jistotu, že vám klient nezruší domluvenou zakázku, na které jste už začali pracovat, nebo že alespoň její část zaplatí zálohou. Setkat se můžete také s označením proforma faktura.

Jak se fakturuje záloha?

Dodavatel si vyžádá platbu předem v celkové nebo alespoň částečné výši. Na zálohovou fakturu uvede základní údaje: číslo účtu, variabilní symbol nebo svoje základní údaje. Vyhnutí se dopadům nezaplacení faktury jako takové, tedy nezaplacení sumy za dodávané výrobky nebo služby.

Kdy se vystavuje proforma faktura?

Proforma faktura – na rozdíl od klasické faktury – není účetním ani daňovým dokladem. Dodavatel tuto fakturu vystavuje a posílá odběrateli ještě předtím, než dodá zboží nebo službu. Proforma faktura slouží jako cenová nabídka nebo výzva k úhradě zálohy.

Co se stane když nezaplatím zálohovou fakturu?

Zálohové faktury Je třeba upozornit, že i když zákazník nezaplatí fakturu, musíte přesto státu odvést daň z přidané hodnoty. I proto je vhodné nejprve obdržet zálohu, aby v případě špatné platební morálky byly uhrazeny alespoň všechny nezbytné výdaje spojené se zakázkou.

Jak se fakturuje záloha?

Dodavatel si vyžádá platbu předem v celkové nebo alespoň částečné výši. Na zálohovou fakturu uvede základní údaje: číslo účtu, variabilní symbol nebo svoje základní údaje. Vyhnutí se dopadům nezaplacení faktury jako takové, tedy nezaplacení sumy za dodávané výrobky nebo služby.

Kdy se vystavuje proforma faktura?

Proforma faktura – na rozdíl od klasické faktury – není účetním ani daňovým dokladem. Dodavatel tuto fakturu vystavuje a posílá odběrateli ještě předtím, než dodá zboží nebo službu. Proforma faktura slouží jako cenová nabídka nebo výzva k úhradě zálohy.

Jak účtovat přijatou zálohovou fakturu?

O přijetí zálohové faktury odběratel neúčtuje. Provede platbu, a pokud příjemce platby je plátce DPH, který vede účetnictví, vystaví mu tento příjemce daňový doklad k přijaté úplatě. Platba zálohy se zaúčtuje na MD účtů 314 (343) a na stranu D účtu 221, eventuálně 211 v případě platby v hotovosti.

Jak se účtuje zálohová faktura?

O vystavení zálohové faktury se neúčtuje a jejím vystavením nevznikají žádné daňové dopady, dokud nedojde k úhradě. Zálohová faktura nemá žádné zákonem dané náležitosti nebo formu. Lze tedy zálohovou fakturu vystavit v programu, ale i jen shrnout údaje do textu e-mailu.

Jak zaúčtovat přeplatek zálohové faktury?

Pokud se obě strany dohodnou před vystavením daňového dokladu, že přeplatek je taktéž zálohou, bude daňový doklad na plnou přijatou částku. Pokud se tak nedohodnou, pak by příjemce: měl částku bez zbytečného prodlení vrátit. neměl by o ní účtovat na účet přijatých záloh (324), ale ostatních závazků (379)

Jak číslovat zálohové faktury?

Kdy vystavit daňový doklad k záloze?

Pokud jste plátce DPH a vystavujete zálohové faktury, musíte do 15 dnů od zaplacení zálohy platbu vyúčtovat a vystavit běžnou fakturu (daňový doklad). Pokud ale během této lhůty například nestihnete zakázku zpracovat, je potřeba do 15 dnů klientovi vystavit daňový doklad k platbě.

Jak vypada proforma faktura?

Proforma faktura tak představuje předběžnou fakturu, která je zaslána kupujícímu před potvrzením prodeje. Na této faktuře jsou uvedeny položky plnění ze strany prodejce, jako je zboží nebo služba, které mají být dodány, jejich ceny, informace o dopravě a datum dodání.

Jak účtovat proforma fakturu?

Žádný zákonný předpis neupravuje rozdíl mezi zálohovou fakturou, proforma fakturou či výzvou k platbě. Jedná se v podstatě jen o informaci pro odběratele, jakým způsobem a za co má zaplatit. Dokud není uhrazena, tak se o ní neúčtuje, ani se nezohledňuje v přiznání k DPH.

Co je zálohový daňový doklad?

Na rozdíl od běžné faktury nevstupuje zálohová faktura do účetnictví a není daňovým dokladem. Nemusíte z ní tedy odvádět DPH. A pokud vám klient nezaplatí, zálohovou fakturu jednoduše stornujete nebo smažete. Další výhodou je, že zálohová faktura nemá předepsané náležitosti.

Jak zrušit zálohovou fakturu?

Vydané zálohové faktury, resp. Přijaté zálohové faktury nejsou daňové doklady, lze je tedy stornovat nejen účetním způsobem vystavením stornovacího dokladu, ale také pouze k určitému datu, bez vystavení stornovacího dokladu.

Co s Neproplacenou fakturou?

Pokud se nedočkáte zaplacení ani žádného vysvětlení, pošlete upomínku. Formální upomínka musí obsahovat kdo komu a kolik dluží, datum splatnosti, číslo neproplacené faktury a případně také sankce, které se k pozdnímu placení vážou.

Kdy vystavit daňový doklad k záloze?

Pokud jste plátce DPH a vystavujete zálohové faktury, musíte do 15 dnů od zaplacení zálohy platbu vyúčtovat a vystavit běžnou fakturu (daňový doklad). Pokud ale během této lhůty například nestihnete zakázku zpracovat, je potřeba do 15 dnů klientovi vystavit daňový doklad k platbě.

Kdy vystavit konečnou fakturu?

Po uskutečnění plnění vystavíte konečnou fakturu s odpočtem uhrazené zálohy. Pokud k dodání zboží či služby dojde ve stejném měsíci, můžete zákazníkovi po uskutečnění plnění vystavit rovnou konečnou fakturu (daňový doklad) s odpočtem zálohy.

Jak vystavit zálohovou fakturu v pohodě?

V programu POHODA se zálohové faktury vystavují v agendě Fakturace/Vydané zálohové faktury. Zde je možné volit mezi zálohovou fakturou nebo proforma fakturou. Obě volby vytvoří dokument, který není ani účetním ani daňovým dokladem.

Kdy je povinnost vystavit daňový doklad k přijaté platbě?

Zálohová faktura není sama o sobě daňovým dokladem. Pokud vám ale dorazí peníze na účet a vy patříte mezi plátce DPH, musíte do 15 dnů reagovat – v případě, že nemůžete vystavit fakturu, protože objednanou práci nemáte dokončenou, musíte vystavit daňový doklad k platbě.

Jak se fakturuje záloha?

Dodavatel si vyžádá platbu předem v celkové nebo alespoň částečné výši. Na zálohovou fakturu uvede základní údaje: číslo účtu, variabilní symbol nebo svoje základní údaje. Vyhnutí se dopadům nezaplacení faktury jako takové, tedy nezaplacení sumy za dodávané výrobky nebo služby.

Kdy se vystavuje proforma faktura?

Proforma faktura – na rozdíl od klasické faktury – není účetním ani daňovým dokladem. Dodavatel tuto fakturu vystavuje a posílá odběrateli ještě předtím, než dodá zboží nebo službu. Proforma faktura slouží jako cenová nabídka nebo výzva k úhradě zálohy.

Co je to zálohový list?

Zálohová faktura, známá i jako zálohový list, proforma faktura či výzva k platbě, je nezbytným nástrojem pro všechny podnikatele, kteří bojují s pozdními platbami za své produkty a služby, či dokonce s neuhrazenými fakturami.

Co je platba zálohou?

Zálohová faktura (promofaktura) je doklad, kterým se platí sjednaná částka předem. V praxi se vystavuje na základě objednávky, aby firma měla jistotu zaplacení od zákazníka. Zálohové faktury jsou vedeny pouze v operativní evidenci, účtování je až po obdržení platby. V zákoně přímo pojem záloha nenajdete.

Kdy odvést DPH ze zálohy?

Příjemci zálohy ke dni obdržení platby vzniká povinnost přiznat daň na výstupu a vyhotovit daňový doklad. Pokud dojde k přijetí i zaplacení platby v průběhu stejného měsíce, vzniká příjemci povinnost odvést DPH na výstupu a plátci nárok na odpočet ve stejném období.