Jaký je průměrný plat v Maďarsku?

Jaký je průměrný plat v Norsku?

Norské platy patří k nejvyšším v Evropě. Průměrná mzda tady dosahuje 127 500 korun měsíčně, zatímco český průměrný plat je 34 835 korun.

Jaký je průměrný plat v Chorvatsku?

Průměrný plat v Chorvatsku je asi 7 000 HRK (chorvatská měna je kuna), i když to může být pro některé rodiny přehnané.

Jaký je průměrný plat v Rusku?

Porovnali jsme ruské platy s našimi. Průměrná měsíční mzda v Rusku je podle nejnovějších statistik 17 900 korun, zatímco v Česku je to 35 441 korun.

Jaký je průměrný plat v Německu?

Jaký je průměrný plat v Anglii?

Průměrná mzda v Anglii momentálně dosahuje výše 71,5 tisíce korun za měsíc (v hrubém). Kolem této částky se pohybují platy účetních nebo učitelů středních škol. Měsíční plat účetního je zde 70 tisíc korun, u nás je to 30 500 korun. V České republice je průměrná mzda 35 441 korun měsíčně.

Jaký je průměrný plat v USA?

Jaký je průměrný plat v Polsku?

Průměrný plat v Polsku V Polsku mzdy stoupají pomaleji než v ostatních státech střední Evropy. I když minimální měsíční mzda je v této zemi poměrně vysoká, a to sice 18 150 korun (u nás je to 17 300 korun), platy jsou zde nižší. Průměrná mzda je v Polsku 34 221 korun. U nás je to 40 353 korun.

Jaký je průměrný plat v Belgii?

Průměrný plat je v Belgii opět mnohem vyšší než v Česku, Belgičani si v průměru měsíčně vydělají 3 600 eur hrubého, tedy zhruba 88 600 Kč, zatímco Češi mají průměrný plat 38 911 Kč hrubého.

Jaký je průměrný plat na Slovensku?

Jaký je průměrný plat v Rakousku?

Čistý medián mzdy mužů (2 001 euro) je v Rakousku vyšší o třetinu než medián mzdy žen (1 386 euro). Z devíti rakouských spolkových zemí je nejvyšší čistá průměrná mzda ve Vídni (1 984 euro), v Dolních Rakousech (1 976 euro), Burgenlandu (1 904 euro).

Jaký je průměrný plat ve Francii?

Průměrná mzda se ve Francii pohybuje okolo 81 000 korun za měsíc, u nás je to 35 441 korun za měsíc.

Jaký je průměrný plat v Polsku?

Průměrný plat v Polsku V Polsku mzdy stoupají pomaleji než v ostatních státech střední Evropy. I když minimální měsíční mzda je v této zemi poměrně vysoká, a to sice 18 150 korun (u nás je to 17 300 korun), platy jsou zde nižší. Průměrná mzda je v Polsku 34 221 korun. U nás je to 40 353 korun.

Jaká je průměrná mzda v Itálii?

Průměrná mzda v Itálii se pohybuje okolo 60 000 korun měsíčně, u nás je to 35 441 korun.

Jaká je průměrná mzda v České republice?

Jaký je průměrný plat v Austrálii?

Zatímco v České republice se průměrný plat pohybuje kolem 35 441 korun měsíčně, v Austrálii je to 110 000 korun.

Jaká je minimální mzda v Anglii?

Kde jsou nejvyšší platy?

Jaký je průměrný plat učitele?

Jaká je výše minimální mzdy?

Co je vysoká mzda?

Platové rozpětí zaměstnanců pracujících v zemi Česká republika je standardně v rozmezí od 27 288,00 Kč (nízké mzdy, skutečné mzdy zaměstnanců mohou být ještě nižší) do 82 317,00 Kč (vysoké platy, skutečné platy mohou být ještě vyšší). Jde o celkový hrubý měsíční plat včetně bonusů.

Jaký je průměrný plat v Rumunsku?

Průměrná mzda pak dosahuje v Rumunsku přibližně 14 900 korun a v Česku 35 441 korun. Zajímavostí je, že Rumunsko je jednou z mála zemí, kde jsou mzdy ve státním sektoru vyšší než v sektoru soukromém.

Kdo má nejvyšší plat v ČR?

Nejlépe placené profese v Česku Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu. Statistiky výdělků profesí lze nalézt v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Jaký je nejvyšší plat v ČR?

Na stupních vítězů se umístili… Podle portálu platy.cz dostávají v České republice nejvyšší odměny generální ředitelé/ky. Jejich mzdy se pohybují nejčastěji v rozmezí 78 až 307 tisíc korun za měsíc. To jsou slušné částky.

Kdy je v Rakousku 13 plat?

V kolektivní smlouvě je uvedený také termín jejich výplaty. U 13. platu je to obvykle konec roku, v listopadu nebo prosinci, a 14. plat mívá termín v polovině roku, v červnu nebo červenci.

Jak se počítá průměrná mzda v ČR?

Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je tedy doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok.