Jaké potraviny zdraží?

Jejím symbolem se kromě plynu či pohonných hmot stane také několik potravin. „Mezi položky, které aktuálně nejvíce zdražují, patří mouka, drůbeží maso, mléko, vejce, cukr, zemní plyn či tuhá paliva,“ shrnul analytik makléřské firmy BH Securities Štěpán Křeček.

Které potraviny nejvíce zdražily?

Nejvíc zdražily základní potraviny, jako jsou cukr, olej nebo mléko. Pouze v případě vepřového a vajec je inflace v Česku nejvyšší v regionu. Ve středoevropském srovnání je v Česku nejhorší situace u vajec, která meziročně zdražila o téměř 85 procent. O podobně vysoké procento vzrostly ceny cukru.

Kdo zdražuje potraviny?

Všichni mají vliv na cenu výsledného produktu a v současné vlně zdražování hází vinu jeden na druhého. Zemědělci si stěžují na zdražení hnojiv a krmiv, zpracovatelé a obchody na růst cen energií a mezd. Velký vliv na ceny potravin pak mají silní hráči, ať už z řad obchodních řetězců nebo zpracovatelských podniků.

Kdo určuje ceny potravin?

Cenu neovlivňují zemědělci ale burza „Zemědělci nejsou schopni ovlivňovat konečnou cenu. Ta je určena světovou burzou,“ upozorňuje Martin Pýcha. Názornou ukázkou je podle něj například cena olejnin. Zemědělec si díky cenám stanoveným burzou nemůže nadiktovat, za kolik ji prodá.

Kdy budou levnější potraviny?

Proč rostou ceny potravin?

Do spotřebitelských cen se promítá jak vývoj nákladů, tak úroveň poptávky, růst cen potravin formují hlavně nabídkové faktory. O tom svědčí vysoká korelace mezi růsty spotřebitelských cen, cen potravinářských výrobců a cen zemědělských prvovýrobců (Graf 1).

Proč se zdražují potraviny?

Na vysoké ceny potravin v Česku má vliv i kolísání nabídky a poptávky na globálním trhu. Mimo hru ale nestojí ani čeští farmáři. Obchodníci poukazují na nepoměr, kdy nejmasivněji ze všech letos zdražují zemědělci. Potraviny a nealkoholické nápoje od začátku roku do října v obchodech zdražily „jen“ o 15 procent.

Kdo určuje cenu?

Výši některých cen tedy nemohou stanovit přímo poskytovatelé služby, či výrobci zboží, ale cenu nebo její maximální či minimální výši stanoví úřad či zákon. S regulací cen je spjata také státní cenová kontrola, která sleduje nejen respektování regulace, ale i plnění dalších povinností daných cenovým zákonem.

Co vše má vliv na cenu akcií?

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Co je koncová cena?

Cena pro odběr koncovými zákazníky. Je do ní započtena cena přepravy z továren/podnikových skladů a marže obchodníka. S maloobchodní cenou se mohou pojit další povinné položky jako je např. autorský poplatek nebo poplatek za elektroodpad, který může být proporcionální k velikosti výrobku.

Kdo určuje ceny za distribuci elektřiny?

Poplatky určuje Energetický regulační úřad.

Jak se určuje spotová cena elektřiny?

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Co tvoří cenu elektřiny?

Cena elektřiny lze spočítat sečtením neregulované složky elektřiny (silové elektřiny) s regulovanými složkami (distribuce, poplatek za jistič, poplatek za systémové služby a činnost OTE), které určuje Energetický regulační úřad. K celkové ceně je poté nutné připočíst daň z přidané hodnoty (DPH).

Co ovlivňuje trh práce?

Trh práce je ovlivněn mnoha různými faktory, ke kterým patří demografické změny, sociální klima daného území, geografický profil dané země, ekonomická politika státu.

Kdo nabizi práci?

Člověk nabízející práci se nazývá zaměstnanec, zhotovitel nebo dodavatel a kupující se nazývá zaměstnavatel nebo odběratel. Mezi nimi vzniká pracovněprávní vztah, tedy pracovní poměr, služební poměr, dohody o práci mimo pracovní poměr, případně dodavatelsko-odběratelský vztah.

Kdo může obchodovat na burze?

Obchodovat na burze smějí jen její členové, kterými jsou banky a makléřské společnosti. Jednotlivá fyzická osoba tedy na burze přímo obchodovat nemůže – musí vždy využít služeb člena burzy. Cenné papíry, se kterými se na burze obchoduje, jsou rozčleněny do různých skupin.

Kolik stojí elektřina za měsíc?

U 15 procent domácností se průměrné měsíční náklady na energie pohybují mezi tisícem až 1500 korunami. Více než čtvrtina domácností za energie každý měsíc vydá 1500 a 2500 korun.

Co je to fixace ceny elektřiny?

Co je fixace cen elektřiny? Fixace cen elektřiny znamená, že s dodavatelem uzavřete smlouvu na dobu určitou – nejčastěji na 12, 24 nebo 36 měsíců.

Kolik stojí 1 kw hodina?

Proč roste cena za elektřinu?

Proč se elektřina prodává na burze?

Protože nikdy není možné přesně odhadnout spotřebu, je trh s elektřinou na burze využíván k regulaci. Výrobci elektřiny nabízejí elektřinu za různé ceny a podle situace na trhu jsou jejich nabídky využity (nakoupeny) nebo nikoliv (nevyužité elektrárny nesmí do sítě elektřinu dodávat).

Co je to nákladová cena?

Jako běžný podnikatel vyjdeme prozatím s „nákladovou cenou“. To je ta cena, která nám po odečtení všech nákladů, které jsme na pořízení, výrobu nebo opatření produktu vynaložili, ještě ponechá nějakou částku pro další potřebu.

Jak se prodává energie?

Neregulovanou (obchodní) cenu platíte dodavateli, kterého si můžete svobodně vybrat. Dodavatel nakupuje elektřinu na burze a prodává ji domácnostem a firmám za cenu, kterou stanovuje. Vy jako zákazník ji můžete ovlivnit tím, jakého dodavatele si vyberete, a tak ušetřit za elektřinu.

Jak odebírat elektřinu za spotové ceny?

Odběratel požádá o změnu dodavatele úplně stejným způsobem, jako by přecházel např. od INNOGY k ČEZ nebo EON. Vybere dodavatele, který nabízí spotový tarif, požádá o změnu a to je vše. Odečet spotřeby elektřiny, aby bylo možno účtovat hodinové ceny, se dějí na straně dodavatele.