Jak si otevřít lékárnu?

K získání povolení k provozování lékárny (i internetové) je potřebné disponovat kamennou prodejnou – lékárnou. Taková lékárna musí odpovídat obecným požadavkům kladeným na všechna zdravotnická zařízení, tedy aby lékárna z hlediska stavebně technických požadavků a uspořádání prostor umožňovala funkční a bezpečný provoz.Následuje seznam toho, co musíte poskytnout licenčnímu orgánu k otevření lékárny:
Kopie dokladů potvrzujících právo na podnikatelskou činnost (základní dokumenty, výpis z EGRIP nebo USRLE).
Žádost o licenci, která uvádí: a) oblast činnosti, seznam funkcí, které instituce bude vykonávat; b) úplné informace o držiteli licence – jméno a adresa právnické osoby, umístění lékárny.
Příjem licenčního poplatku.
Doklady o právu užívat nebo vlastnit prostory pro licencované činnosti.

More items

Kdo může vlastnit lékárnu?

Majitelem či spolumajitelem lékárny musí být kvalifikovaný lékárník, který navíc může vlastnit pouze jednu provozovnu, nikoliv celý řetězec. V Česku může provozovat lékárnu prakticky kdokoliv a kdekoliv.

Co je to lékárna?

Co je vlastně lékárna Lékárna je zdravotnické zařízení, patří tedy do systému zdravotnictví stejně jako nemocnice, polikliniky nebo ordinace lékařů. Toto zařazení je dáno nejen právními předpisy, ale především náplní práce, tedy poskytováním zdravotní péče, zejména v oblasti léčiv.

Kdo může vlastnit lékárnu?

Majitelem či spolumajitelem lékárny musí být kvalifikovaný lékárník, který navíc může vlastnit pouze jednu provozovnu, nikoliv celý řetězec. V Česku může provozovat lékárnu prakticky kdokoliv a kdekoliv.

Jak se stát lékárníkem?

Stačí se přihlásit po maturitě na jednu ze dvou farmaceutických fakult na území České republiky, úspěšně složit přijímací zkoušky a mít současně dostatečně vysokou úspěšnost pro umístění v čelní části „výsledkové“ listiny. Studium magisterského oboru Farmacie je pětileté, vedené prezenční formou.

Kdo muze pracovat v lékárně?

V lékárně mohou s léky zacházet pouze pracovníci, kteří mají potřebné vzdělání, které požaduje zákon o léčivech. Odbornou způsobilost zdravotnických pracovníků a kvalifikační předpoklady upravují další speciální zákony. Vyhláška pak upřesňuje konkrétní činnosti (náplně práce) jednotlivých zaměstnanců.

Kde sehnat léky?

Zásilkový výdej (prostřednictvím Internetu), a to i do zahraničí, může v ČR zajišťovat pouze „kamenná“ lékárna. Lékárny, jejichž provoz je řádně schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv najdete v databázi lékáren.

Kdo objednává léky?

Lékárníci udržují dostatečnou zásobu léků a pravidelně je objednávají. Vzhledem k tomu, že v ČR je registrováno asi 8000 léků, nemohou mít stále všechny ihned v lékárně. I ty nejmenší lékárny mají zásoby léků v řádech statisíců korun.

Co všechno dělá Lekarnik?

Lékárník se stará o přípravu léčiv v lékárně. Léky vydává pacientům na předpis nebo prodává bez předpisu. Obsluhuje jednotlivé pacienty a v případě potřeby jim pomáhá s výběrem vhodného léčiva. O nabízených léčivech podává základní informace a případně i konzultuje vhodnost jejich použití.

Kolik si vydělá farmaceut?

Střední a minimální zaručená mzda. Typický farmaceut vydělává kolem 58 648 Kč, zatímco jeho asistent pobírá zhruba 41 374 Kč hrubého měsíčně. Nyní hovoříme o mediánech, tedy o prostředních mzdách. Polovina českých farmaceutů tedy vydělává méně a polovina má více než 58 648 Kč.

Které léčivé přípravky může prodejce vyhrazených léčivých přípravků prodávat?

Obecné požadavky Ne všechna léčiva prodejná i bez lékařského předpisu lze nabízet mimo lékárny. Zákon umožňuje takto prodávat pouze tzv. vyhrazené léčivé přípravky, mezi něž řadíme např. přípravky obsahující ibuprofen či paracetamol, lokální dezinfekce, aktivní uhlí, multivitaminové přípravky nebo léčivé čaje.

Co jsou vyhrazená léčiva?

Vyhrazená léčiva jsou humánní léky, které je možné používat bez odborné konzultace, a slouží hlavně k akutnímu pokrytí individuální potřeby pacienta nebo jemu blízkých osob. Proto i velikost balení takového léku odpovídá tomuto účelu.

Kdo může vlastnit lékárnu?

Majitelem či spolumajitelem lékárny musí být kvalifikovaný lékárník, který navíc může vlastnit pouze jednu provozovnu, nikoliv celý řetězec. V Česku může provozovat lékárnu prakticky kdokoliv a kdekoliv.

Kolik si vydělá lékárník?

Kde lze studovat farmacii?

Farmacie je lékařský zdravotnický obor, který můžete v České republice studovat na Masarykově univerzitě v Brně nebo na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Ve spolupráci s hradeckou fakultou je také akreditován obor Vojenská farmacie na Univerzitě obrany.

Kde muze pracovat farmaceut?

Absolvent může pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv a léčivých přípravků, jejich výrobě, v lékárenství, uplatnění najde také v oblasti klinické farmakologie, zdravotnickém školství a zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Co může dělat farmaceut?

Farmaceut (jinak také lékárník) vydává v lékárně léky na předpis i zboží ve volném prodeji, mezi které patří např. vitamíny či drogistické zboží. Radí zákazníkům, jak správně léky užívat a varuje před možnými nežádoucími účinky. Je zodpovědný za pravost léků, jejich skladování a za to, že nejsou po datu spotřeby.

Jak vyzvednout recept?

V rezervačním formuláři jednoduše zadáte kód Vašeho receptu a vyberete lékárnu, kde chcete léky vyzvednout. Lékárna Vaše léky připraví a bude Vás informovat o tom, že jsou připraveny k vyzvednutí. Pro vyzvednutí již není potřeba nic přepisovat, stačí znát číslo rezervace, které dostanete v sms a emailu.

Jak objednat léky ze zahraničí?

Pro nákup léků ze zahraniční existují určitá pravidla. Nákup musí splňovat tyto požadavky – jedná se o nákup ze země v rámci EU, lék je registrovaný, volně prodejný, prodávající má oprávnění vydávat léky veřejnosti v daném členském státě. Nákup léků prostřednictvím Internetu z tzv. třetích zemí je nelegální.

Jak zjistit co je v receptu?

Jak zjistit obsah eReceptu? Pokud potřebujete znát obsah eReceptu, můžete lékaře požádat o vystavení papírové průvodky, která kromě kódu eReceptu může obsahovat další údaje, jako jsou předepsané léky, jejich síla a dávkování, jméno pacienta a datum platnosti eReceptu.

Proč nejsou léky v lékárnách?

Žádný jeden hlavní důvod neexistuje. To tedy znamená, že není snadné výpadkům předcházet. Za výpadkem můžou být výrobní příčiny, tedy to, že léku nebylo vyrobeno dost nebo se nepotkal se spotřebou. Problémy s dodávkami se prohloubily v době, kdy se svět začal potýkat s pandemií nemoci covid-19.

Jak zjistit dostupnost v lékárně?

Informace o změnách v dodávkách na českých trh jsou aktuálně dostupné zde: V databázi léčiv, v detailu konkrétního léčivého přípravku v záložce „Dostupnost“: https://prehledy.sukl.cz/mr.html#/

Proč nejsou některé léky?

Léky vázané na lékařský předpis (recept) které jsou často a ve velmi širokém rozsahu používány nesprávně a v důsledku toho mohou představovat přímé nebo nepřímé nebezpečí pro zdraví lidí, obsahují látky nebo přípravky z látek, jejichž účinnost nebo nežádoucí účinky vyžadují další sledování, nebo.

Jaký je plat farmaceuta?

Hledáte práci na pozici farmaceut? Na Personálka.cz najdete volná pracovní místa z celé České republiky. Vyberte si z 11 nabídek práce u zaměstnavatelů na plný úvazek i zkrácený úvazek. Jako farmaceut můžete očekávat průměrný plat 58 888 Kč měsíčně.

Kde studovat farmaceutického asistenta?

Jaký plat má lékárník?