Jak se slaví Velikonoce na Ukrajině?

Také pro Ukrajince jsou však Velikonoce nejdůležitějším církevním svátkem v roce. K němu patří také tradice jako například křížový průvod, bitva vajec, sváteční velikonoční košíky, polévání dívek vodou, ale také navštěvování hrobů příbuzných.Jí se klobásy, vaječné pokrmy, bramborový salát a spousta jídel z masa. Jídlo se nosí také na hroby, kde se o ně ještě ťuká se vajíčkem. Jako tradice se na Ukrajině dávají dárky, třeba nové boty nebo šaty. Také se nesmí pracovat, dokonce i okopávání zahrádky nebo řezání dřeva je zakázáno.

Jak slaví Velikonoce Ukrajinci?

Sobotu považují ukrajinští křesťané za den odpočinku a večer se scházejí k noční bohoslužbě, při které přinášejí velikonoční košíky k posvěcení. V košíku je k posvěcení i takzvaná paska, tradiční velikonoční pečivo připomínající mazanec. Velikonoční neděle se pak slaví s celou rodinou u velkého stolu.

Jak se slaví pravoslavné Velikonoce?

Lidé zvou tradičně své známé a přátele na návštěvu domů, aby ochutnali jejich úžasné mazance v podobě kužele s useknutou špičkou. Navzájem si darují na důkaz vzkříšení Ježíše barevná vajíčka, přejí si hodně zdraví a při tom se políbí třikrát na tvář.

Kdy jsou pravoslavné Velikonoce?

Jak slaví Velikonoce Ukrajinci?

Sobotu považují ukrajinští křesťané za den odpočinku a večer se scházejí k noční bohoslužbě, při které přinášejí velikonoční košíky k posvěcení. V košíku je k posvěcení i takzvaná paska, tradiční velikonoční pečivo připomínající mazanec. Velikonoční neděle se pak slaví s celou rodinou u velkého stolu.

Jak se slaví Velikonoce v Rusku?

RUSKÉ PRAVOSLAVNÉ VELIKONOCE = ПАСХА Velikonoce se v Rusku slaví celý týden a ten je zakončen Velikonoční nedělí = nejslavnějším dnem. Celý tento týden může kdokoliv přijít do kostela a vlastnoručně zazvonit na kostelní zvon – na oslavu Kristova zmrtvýchvstání.

Kdy koledují holky?

Děvčata a ženy chodí koledovat s pomlázkou (binovačkou) o Smrtné neděli, tedy dva týdny před Velikonocemi.

Jak se slaví Velikonoce v Česku?

Velikonoce se v České republice soustředí na dva dny – neděli a pondělí. Velikonoční neděle se nese ve znamení radosti a veselí nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. V kostelech se konají slavnostní bohoslužby, světí se velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, vejce, chléb a víno) a doma se hoduje.

Jak se slaví Velikonoce ve Finsku?

Ve Finsku a Švédsku se o Velikonocích malují vajíčka a připravuje výzdoba, v níž nechybí zajíčci a barevnými peříčky ozdobené březové větvičky. V některých oblastech se tam děti také převlékají za čarodějnice a obcházejí domy, kde mění nazdobené větvičky za sladkosti. V jižním Finsku se toto děje již o Květné neděli.

Odkud pochází Velikonoce?

Historie Velikonoc Zmrtvýchvstání křesťané do období jarní rovnodennosti zasadili zcela záměrně. V tomto čase totiž Evropané slavili příchod jara. Vůbec ty nejstarší stopy spojené s Velikonocemi pochází až ze starověkého Egypta, kde zelený Chonsu, syn beraního Amona prý oplodnil Kosmické vejce.

Kdy se chodí s řehtačkami?

Jak se slaví Velikonoce v Řecku?

PROTOŽE ŘECKÉ VELIKONOCE – TO JE HLAVNĚ SETKÁNÍ S RODINOU A PŘÁTELI, DOBRÉ JÍDLO A ZÁBAVA! Konají se mše a procesí. Z kostela si domů Řekové nosí oheň, se kterým udělají kříž nad vchodem do domu, aby byli ochráněni.

Jak slaví Velikonoce Ukrajinci?

Sobotu považují ukrajinští křesťané za den odpočinku a večer se scházejí k noční bohoslužbě, při které přinášejí velikonoční košíky k posvěcení. V košíku je k posvěcení i takzvaná paska, tradiční velikonoční pečivo připomínající mazanec. Velikonoční neděle se pak slaví s celou rodinou u velkého stolu.

Jak se slaví Velikonoce v Německu?

V mnohých německých domácnostech lze spatřit stromeček, na který se věší krásně zdobená vejce. Na spoustě míst se pořádají tradiční jarní trhy, na kterých se dá nakoupit spousta dekoračních předmětů, květin, proutěných košů nebo sladkostí. Dalším zajímavým zvykem je pálení suchých vánočních stromů.

Jak se slaví Velikonoce v USA?

Američané slaví Velikonoce pouze o víkendu, kdy se pořádají Easter Egg Hunts (lovy na vajíčka) pro děti, kterým rodiče schovají v trávě čokoládová nebo umělohmotná vajíčka naplněná bonbony a drobnými hračkami. Lov na vajíčka pořádá od roku 1878 také Bílý dům.

Kde se nejvíce slaví Velikonoce?

Velikonoce jsou nejdůležitějším církevním křesťanským svátkem a slaví se po celém světě. I když křesťanství má všude stejné základy, přesto se oslavy Velikonoc v různých zemích od sebe alespoň mírně liší. Nejvíce podobné oslavy jsou u našich nejbližších sousedů na Slovensku a v Polsku.

Kdy se slaví Velikonoce v Řecku?

Velikonoce jsou tím největším křesťanským svátkem v Řecku. Datum se každoročně mění, vychází vždy na první neděli po úplňku po jarní rovnodennosti. Velikonoční svátky se začínají slavit v sobotu před květnou nedělí, což je den vzkříšení svatého Lazara.

Jak se slaví Velikonoce v Chorvatsku?

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, který v sobě nese silnou symboliku nového života a nového začátku. Chorvatsko je katolicky založenou zemí a Velikonoce, chorvatsky „Uskrs“ jsou spojeny s půstem, návštěvou kostelů, tradicemi a samozřejmě dobrým jídlem. Věřící se na Velikonoce připravují během 40 dnů půstu.

Co znamenají barvy stuh na pomlázce?

Nejvyšší ze všech, červenou stuhou, vyjadřují ženy náklonnost a lásku, kdežto žlutá značí jasné odmítnutí. Modrá pak předznamenává naději a zelená alespoň sympatie a oblíbenost. Pracně vykoledované stuhy si mládenci nechávají na památku anebo je dívkám a ženám vrací při tancovačkách.

Kdy chodí mrskat holky?

Muži šlehají děvčata, aby upoutali jejich pozornost a také, aby byla krásná a zdravá. Velikonočním pondělím vrcholí křesťanské oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Proč se mrská o Velikonocích?

Význam tradice Původem pohanská tradice mrskání dívek má paradoxně poetický význam. Muži tak o dívku projevují zájem. Dívky jim pak v podobě navázané pentle na mrskačku odpovídají, zda mají u nich šanci. Vyšlehání proutkem, pomlázkou (tatarem), vařechou či jalovcem má ženám také zaručit mládí, krásu, zdraví a plodnost.

Kdy Slehaji holky?

Pomlázka je český velikonoční lidový zvyk spočívající ve šlehání žen muži pomocí prutu či spleteného proutí taktéž nazývaného pomlázka, prováděný na Velikonoční pondělí. Výrazem pomlázka mohou být také označen samotný akt podarování během koledy, vykoledované dary, jako vejce či kraslice, nebo také velikonoční nádivka.

Kdy se řehtá?

Řehtat se začíná ve čtvrtek odpoledne a další řehtání probíhá večer. Na Velký pátek se začíná ráno, další obchůzka je v poledne a poslední večer. Na Bílou sobotu se řehtá jen ráno a pak už dojde na závěrečnou koledu neboli vyřehtávání.

Co se stalo na Velikonoční pondělí?

Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci – koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla.

Co znamenají Velikonoce pro křesťany?

Pro křesťany jsou Velikonoce spojeny se vzkříšením Ježíše Krista. Jedná se o pohyblivé svátky. Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo na dobu, jež následovala po jarní rovnodennosti, a současně mu předcházel jarní měsíční úplněk.

Jak vznikl název Velikonoce?

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, oslavující z mrtvých vstání Ježíše Krista. Podle západních křesťanských tradic se Zmrtvýchvstání slaví první neděli po prvním jarním úplňku v měsíci březnu nebo dubnu. Slovanský název Velikonoce je odvozený od „veliké noci“, kdy došlo ke Kristovu vzkříšení.