Jak se řekne německy dobře?

(příznivě, příjemně, vhodně) gut, wohldobře myšlený gut gemeintMějte se dobře! Leben Sie wohl! Má se dobře. Es geht ihm gut.(řádně, ušlechtile) gut myslet to s kým dobře es gut mit j-m meinen (dovedně, řádně) gut Dobře se učí. Er lernt gut. Umí dobře německy. Er kann gut Deutsch.

Jak se rekne nemecky Dobré ráno?

Morgen: Guten Morgen! Dobré ráno! gut: Guten Morgen!

Jak se řekne německy Na shledanou?

Das, podstatné jméno~s, ~ Auf Wiedersehen! Na shledanou!

Jak se řekne německy Jak se jmenujete?

Zdvořilá odpověď na „Jak se máš?“ Jak se jmenuješ? Wie heißt du?

Jak se rekne nemecky na zdraví?

1. 2. ( stav pohody ) die Gesundheit , das Wohl navrátit se ve zdraví gesund zurückkehren připít komu na zdraví auf j – s Wohl trinken Na zdraví ! ( přípitek ) Zum Wohl !, Prosit !, ( při kýchnutí ) Gesundheit !

Jak se rekne nemecky Dobrý večer?

gut: Guten Abend! Dobrý večer!

Jak se řekne dobrý den španělsky?

den: Dobrý den! ¡Buenos días!

Jak se řekne německy Kdo je to?

wer Kdo je to ?

Jak se řekne dobrý den španělsky?

den: Dobrý den! ¡Buenos días!

Jak se rekne nemecky Dobrý večer?

gut: Guten Abend! Dobrý večer!

Jak se řekne německy Jak se jmenujete?

Zdvořilá odpověď na „Jak se máš?“ Jak se jmenuješ? Wie heißt du?

Jak oslovit v emailu nemecky?

Neznáme-li jméno adresáta, píšeme zpravidla Sehr geehrte Damen und Herren, jinak oslovujeme jménem, např. Sehr geehrte Frau Dr. Hoffmann. Za oslovením píšeme čárku, první odstavec pak začínáme malým písmenem.

Co je čin čin?

Čin čin je ovocný sirup z kořeněných jalovcových bobulí a ovocného koncentrátu jablečné šťávy. Koncentrát je bez přidaného cukru, barviv, aromat a chemické konzervace. Obsahuje jen přirozeně se vyskytující cukry z ovoce.

Jak se rozloučit v emailu nemecky?

výslovnost Je mi líto! Je mi líto! výslovnost Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie!

Jak se řekne německy dobrou noc?

Nacht: Gute Nacht! Dobrou noc!

Jak se řekne německy Kolik ti je?

léto: Kolik je ti let? Wie alt bist du? sein: Wie alt bist du? Kolik je ti (let)?

Kolik ti je let španělsky?

léto: Kolik je ti let? ¿Cuántos años tienes?

Kde bydlíš německy?

Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Kde bydlíš?

Odkud jsi německy?

Woher soll ich das wissen ? Odkud to mám vědět ? Woher kommst du ? Odkud jsi ?

Jak odpovědět na Danke?

V němčině se tato slova používají troufám si tvrdit častěji než v češtině i na neformální úrovni. Odpověď na přání pěkného dne by tedy například byla: „Danke, gleichfalls! “

Co znamená danke schön?

Poděkování v běžném jazyce Danke schön → Děkuji. Danke → Děkuji (ale spíše neformálně).

Jak se řekne rusky zavináč?

Finsky: lidově miuku mauku čili kočičí mňau mňau. Užívají i finský přepis anglického at sign jako at merkki. Rusky: sobačka –pejsek, sobaka – pes.

Jak se řekne německy kolik je hodin?

Wieviel Uhr ist es?

Jak se řekne dobrý den rusky?

день: До́брый день! Dobrý den! dobrý: Dobrý den!

Jak se zdraví ve Španělsku?

Ve Španělsku se tykání používá výrazně více než v češtině. Pozdravem ¡Hola! budeme tedy zdravit daleko častěji, než jsme zvyklí tady u nás v Česku, i v mnoha případech, kdybychom v češtině pozdravili zdvořile Dobrý den a dotyčnému vykali.

Jak se řekne španělsky Mám se dobře?

¿Qué tal? / ¿Cómo está? Mám se dobře. Estoy bien.