Jak prokázat slevu na jízdné?

Jak prokázat nárok na slevu z jízdného? Slevu do 15 let – vizuální kontrola Slevu pro mládež ve věku 15 – 18 let – občanským průkazem. Slevu pro skupinu cestujících ve věku 18 – 26 let potvrzeným studentským průkazem, průkazem ISIC, nebo mobilní aplikací ISIC. Sleva pro seniory (65+) – občanským průkazem.

Kdo má nárok na zlevněné jízdné?

Jak prokázat studentskou slevu?

Abys mohl mít slevu 50 % na jízdném při cestách vlaky i autobusy na území České republiky, stačí ti prokázat se mezinárodním průkazem ISIC nebo žákovským průkazem. Navíc už u žákovského průkazu nevyplňuješ konkrétní trasu tvé cesty do školy. Cestuješ tak mezi jakýmikoli městy v Česku bez omezení!

Jak zadat ISIC do Lítačky?

Studentské (žákovské) průkazy. Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Jak funguje zakovsky prukaz?

K jeho využití žáci a studenti potřebují „žákovský průkaz“. Ten má dvě podoby – pro žáky mladší 15 let (při jeho předložení je poskytována sleva nejméně 25% z polovičního jízdného, držitel tedy zaplatí nejvýše 37,5% z obyčejného/plného jízdného) a pro skupinu od 15 do 26 let (sleva 25% z obyčejného/plného jízdného).

Jak prokázat studentskou slevu?

Abys mohl mít slevu 50 % na jízdném při cestách vlaky i autobusy na území České republiky, stačí ti prokázat se mezinárodním průkazem ISIC nebo žákovským průkazem. Navíc už u žákovského průkazu nevyplňuješ konkrétní trasu tvé cesty do školy. Cestuješ tak mezi jakýmikoli městy v Česku bez omezení!

Jak zadat ISIC do Lítačky?

Studentské (žákovské) průkazy. Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Kdy mám nárok na vrácení jízdného?

Jaké je jízdné pro důchodce?

Na slevu ve výši 75 procent z obyčejného jízdného mají nárok studenti do 26 let a senioři nad 65 let. Senioři nemusí být zároveň důchodci, rozhodující je věk, nikoli pobírání starobního důchodu. „Při nároku na slevu stačí občanský průkaz nebo pas, kde je fotografie, jméno a datum narození.

Jak se prokázat jako student?

Prokázat, že jste student nemusíte pouze mezinárodní kartou ISIC, ale stačí vám i studentská karta vydaná školou, kterou studujete. Použít ji můžete například při zakoupení kuponu na MHD, vstupech do muzeí, … Bohužel ale nenabízejí větší množství slev, pouze ty, které jsou uznávané pro všechny studenty.

Jak dokázat že jsem student?

Nemáte-li studentský průkaz, můžete se pokusit studium doložit například indexem či potvrzením o studiu. Pokud není na potvrzení o studiu fotografie, je vhodné přiložit ještě nějaký průkaz s vaší fotografií. Potvrzení o studiu by měla na žádost studenta příslušná škola vydat.

Kde vyridit studentský prukaz?

Můžeš získat školní průkaz ISIC, který vydávají přímo školy samy. Pokud však tvoje škola průkaz nevydává, pořiď si jednoduše jednorázový průkaz ISIC, který je k zakoupení online. Platnost školního průkazu můžeš každý rok jednoduše prodloužit. Více informací ti poskytne kontaktní osoba na tvojí škole.

Jak se prokázat Lítačkou v mobilu?

QR kód najdete v sekci Jízdenky, záložka Kupóny. Pro přepravní kontrolu je nutné mít otevřenou obrazovku s QR kódem, obrazovku telefonu přiložíte ke kontrolnímu zařízení tak, aby byl z displeje zachycen celý QR kód. V případě kontroly pomocí NFC se telefon přikládá přímo na odbavovací zařízení, na vyznačené místo.

Kolik stojí ISIC karta?

Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou – revalidační známkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Běžný každoroční licenční poplatek za průkaz ISIC je 350,- Kč.

Kolik procent je studentská sleva?

Co je Zvláštní jízdné pro žáky a studenty od 18 do 26 let? Ušetřete při každé cestě vlakem, a to nejen do školy! Žáci a studenti od 18 do 26 let mohou využít cenově zvýhodněné žákovské jízdné. Sleva činí 50 %.

Kolik stojí zakovsky prukaz?

Žákovský průkaz: pro vydání žákovského průkazu pro juniora do 18 let stačí předložit aktuální fotografii a platný občanský průkaz či rodný list (potvrzení ze školy se nevyžaduje). Cena průkazu činí 5 Kč a ověření průkazu 40 Kč.

Jak dlouho platí studentský průkaz?

Platnost licence ISIC: Průkaz tak dál není u poskytovatelů slev a ostatních subjektů akceptován jako průkaz ISIC. Prodloužit platnost licence ISIC je možno nákupem ISIC revalidační známky (viz níže). Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců.

Jak dolozit potvrzení o studiu Lítačka?

Papírové předplatní kupony se vydávají k průkazce PID Junior 15-18 a Student 18-26 let Průkazku vystavíme žadatelům na počkání na prodejních místech DPP a v Infocentrech DPP. Povinné je předložit doklad totožnosti a fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm. Cena za vystavení průkazky je 60 Kč, pouzdro 15 Kč.

Kolik plati duchodci za autobus?

Jaké jsou výhody Je vám nad 65 let O CO JDE: Celostátní sleva 75 % z běžného jízdného ve vlacích (u ČD pouze 2. třída) a autobusech, týká se i komerčních dopravců RegioJet a Leo Express (vlaky i autobusy). OD KDY JE NÁROK: Sleva platí vždy ode dne příslušných narozenin.

Kdo neplati MHD v Praze?

Kolik platí důchodci za autobus?

Jak fungují slevy 50%? Na základě výměru vydaného Vládou ČR mohou děti, mládež, studenti a senioři uplatnit slevu ve výši 50 % z ceny jízdenky. Tato sleva platí ze zákona v železniční i autobusové dopravě na celém území České republiky. Slevu mohou využít děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let.

Jak prokázat studentskou slevu?

Abys mohl mít slevu 50 % na jízdném při cestách vlaky i autobusy na území České republiky, stačí ti prokázat se mezinárodním průkazem ISIC nebo žákovským průkazem. Navíc už u žákovského průkazu nevyplňuješ konkrétní trasu tvé cesty do školy. Cestuješ tak mezi jakýmikoli městy v Česku bez omezení!

Jak zadat ISIC do Lítačky?

Studentské (žákovské) průkazy. Držitelé průkazů ISIC si nově mohou svůj průkaz zaregistrovat ke svému identifikátoru (Lítačka, In karta ČD, platební karta) na www.pidlitacka.cz. Takto zaregistrovaný průkaz slouží k ověření nároku na zlevněné předplatné jízdné při nákupu on-line. Více na FAQ PID Lítačky.

Co kdyz nestihnu vlak?

Jak si zažádat o Zpožděnku?

Na pokladně ve stanici kde vám vlak ujel stačí požádat o zpožděnku nebo potvrzení a můžete jet. Byl-li váš přestupný vlak poslední, nabízí se dvě možnosti. Pokud zbývá do vaší cílové stanice jen kousek, dopravce nejspíše přistoupí k proplacení taxi. Zde může být limit, který si každý z dopravců určuje sám.

Jak získat Zpožděnku v MHD?

V ní se uvádí, že když zpoždění přesáhne deset minut, musí dopravce vydat cestujícímu na požádání potvrzení. Jestli se tak ale stane přímo v dopravním prostředku či až v nějaké centrále, vyhláška nestanoví. To musí určit ve svých přepravních podmínkách každý dopravce sám. “