Jak dlouhá je záruka na IČO?

Mezi podnikateli (lidově řečeno u zboží zakoupeného na IČ) nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, je-li při uzavírání smlouvy zřejmá souvislost s jejich podnikáním. Na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka.Jak je to se záruční dobou, pokud auto či cokoli jiného koupím na firmu? Mezi podnikateli (lidově řečeno u zboží zakoupeného na IČ) nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, je-li při uzavírání smlouvy zřejmá souvislost s jejich podnikáním. Na výrobek zakoupený podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka.

Jaká je záruka na IČO?

A co živnostník a jeho záruka na zboží? I živnostník při výkonu své podnikatelské činnosti vstupuje do vztahu s prodávajícím jako firma. Neuplatní se žádná ochrana, jak je tomu u spotřebitelů, tj. žádná záruka za zboží (není-li to s prodávajícím sjednáno jako záruka za jakost).

Jaká je záruka pro podnikatele?

Osoby vykonávající podnikatelskou činnost Může být roční, dvouletá, ale i doživotní. Standardní délka záruční lhůty poskytované podnikateli je 12 měsíců.

Jak dlouhá je záruční doba?

Zákonná záruka je platná po dobu dvou let v celé EU a vztahuje se na veškeré vady, které existovaly v době převzetí a projevily se během prvních dvou let. Pokud se závada projeví do jednoho roku od převzetí, nemusíte dokazovat, že vada existovala již v době, kdy jste zboží převzali.

Jak dlouho je záruka u Alzy?

Na veškeré zboží zakoupené v našem e-shopu se vztahuje standardní 2letá záruka. Právnickým osobám může být v některých případech záruka zkrácena na 12 měsíců. Více informací naleznete na stránce detailu produktu.

Jaká je záruka na IČO?

A co živnostník a jeho záruka na zboží? I živnostník při výkonu své podnikatelské činnosti vstupuje do vztahu s prodávajícím jako firma. Neuplatní se žádná ochrana, jak je tomu u spotřebitelů, tj. žádná záruka za zboží (není-li to s prodávajícím sjednáno jako záruka za jakost).

Co znamená nákup na IČO?

Pokud si podnikatel koupí zboží určené pro osobní spotřebu na firmu, například vánoční dárek, tj. uvede při nákupu své IČ, přichází tak automaticky o řadu výhod, které požívají běžní občané. Jde o možnost odstoupení od kupní smlouvy nebo o záruku v délce dvou let. Také bude mít omezená práva při reklamačním řízení.

Jak funguje nákup na IČO?

Při nákupu na firmu není zaručena dvouletá záruka, prodávající si její délku stanovuje sám v kupní smlouvě či obchodních podmínkách. Při nákupu na IČO v e-shopu nemáte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. A pokud se věc porouchá, nemůžete si nárokovat 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace.

Jak vrátit zboží na IČO?

Jestliže se zboží porouchá, můžete jej reklamovat, nemáte ale šanci se dovolávat 30denní lhůty pro její vyřízení. Obchodní zákoník hovoří pouze “o přiměřené dodatečné lhůtě”. Při nákupu na IČ vám též prodávající nemusí přiložit český návod a plnit informační povinnost.

Kdy končí záruční doba?

Při záruce totiž prodejce odpovídá za vady, které se v záruční době na věci objevily. U práva z vadného plnění musí ve 24měsíční lhůtě kupující uplatnit vadu, která existovala již při převzetí zboží od prodejce, i když se na zboží projevila později.

Na co se záruka nevztahuje?

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem. Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož ani pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.

Co se stane když není reklamace vyřízena do 30 dnů?

V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel i právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je přestupkem, s podnětem k zahájení řízení se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci.

Kolik je záruka?

Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců od koupě. U spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 24 měsíců. Občanský zákoník tedy přímo zvýhodňuje spotřebitele. Podnikatel naopak může reklamovat pouze šest měsíců od zakoupení zboží.

Jak funguje záruka?

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Co znamená záruka 24 Al?

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Jak se prodlužuje záruka o dobu kdy byla věc v reklamaci?

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

Jak funguje reklamace na alze?

Ve svém účtu si založte reklamaci online a popište prosím detailně závadu. Zboží následně stačí vložit do AlzaBoxu, přinést osobně na pobočku nebo poslat balíkem (s průvodním dopisem). V případě, že se jedná o vadu ve 14 denní lhůtě, vrátíme Vám peníze nebo zboží vyměníme.

Jak vrátit zboží na IČO?

Jestliže se zboží porouchá, můžete jej reklamovat, nemáte ale šanci se dovolávat 30denní lhůty pro její vyřízení. Obchodní zákoník hovoří pouze “o přiměřené dodatečné lhůtě”. Při nákupu na IČ vám též prodávající nemusí přiložit český návod a plnit informační povinnost.

Jaká je záruka na zboží?

Kde najít IČO?

Kde najdu IČO? Toto číslo lze najít v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, ARES a dalších veřejných rejstřících, které vede např. Ministerstvo vnitra. Dále je uváděno na fakturách a smlouvách firmy.

Jaká je záruka na vyměněné zboží?

V případě výměny věci nebo její součástky nová záruka neběží. Běh nové záruky totiž není pro tuto situaci ve stávajícím občanském zákoníku, oproti minulosti, vůbec zmíněn. Tento závěr potvrzuje ve své rozhodovací praxi i Nejvyšší soud.

Jaká je záruka na IČO?

A co živnostník a jeho záruka na zboží? I živnostník při výkonu své podnikatelské činnosti vstupuje do vztahu s prodávajícím jako firma. Neuplatní se žádná ochrana, jak je tomu u spotřebitelů, tj. žádná záruka za zboží (není-li to s prodávajícím sjednáno jako záruka za jakost).

Jak funguje IČO?

IČO = identifikační číslo (dříve také IČ) označuje unikátní osmimístný kód používaný pro identifikaci právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo organizačních složek státu. Každý subjekt může mít pouze jedno IČO. Získává ho typicky po založení společnosti nebo živnosti.

Kdo musí mít IČO?

Kdo musí mít identifikační číslo? IČO má každý, kdo v České republice legálně podniká.

Jak nakupovat na IČO bez DPH?

První podmínkou je registrace na naší webové stránce www.exisport.cz prostřednictvím linku ZDE. Z toho vyplývají další podmínky pro nákup zboží s 0% DPH: Správně vyplněny všechny údaje při registraci Vaší společnosti (IČO, DIČ, fakturační adresa, jméno a příjmení jednatele společnosti atd…)

Kdo může nakupovat bez DPH?

Neplátcem DPH může být buď firma (např. fyzická osoba podnikatel podnikající na základě živnostenského listu či jiného oprávnění nebo společnost), nebo konečný spotřebitel (např. babička, která jde nakupovat do Alberta).