Co vám mohu nabídnout německy?

3. Darf ich euch etwas ( zum Trinken ) anbieten ? Smím vám něco nabídnout ( k pití )?

Co si dáte k pití německy?

Möchten Sie ein Getränk? Dáte si něco k pití? Möchtest du etwas trinken?

Jak vykat v němčině?

Jak vykat v němčině Při vykání jedné a více osobám se v němčině využívá zájmena SIE-vy. Píše se velkým písmenem. Při tykání více osobám pak používáme zájmeno IHR-vy.

Jak se rekne nemecky na zdraví?

1. 2. ( stav pohody ) die Gesundheit , das Wohl navrátit se ve zdraví gesund zurückkehren připít komu na zdraví auf j – s Wohl trinken Na zdraví ! ( přípitek ) Zum Wohl !, Prosit !, ( při kýchnutí ) Gesundheit !

Kolik to stojí v němčině?

Wo kann ich ___ finden? Kolik to stojí? Wieviel kostet das?

Jak se máš nemecky?

Jak se máš?, Jak se ti vede? so: Wie geht es dir so? A jak se pořád máš? gehen: Wie geht es dir?

Jak se řekne německy Kolik ti je?

léto: Kolik je ti let? Wie alt bist du? sein: Wie alt bist du? Kolik je ti (let)?

Jak se rekne nemecky Dobrý večer?

gut: Guten Abend! Dobrý večer!

Jak se řekne německy Jak se jmenuješ?

Zdvořilá odpověď na „Jak se máš?“ Jak se jmenuješ? Wie heißt du?

Kde bydlíš německy?

Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Kde bydlíš?

Co znamená Sie?

Do této skupiny patří: ich (já), du (ty), er (on), sie (ona), es (ono), wir (my), ihr (vy – tykání), sie (oni, ony, ona), Sie (Vy – vykání). Jejich použití je podobné jako v češtině.

Jak se řekne německy Jak se jmenujete?

Zdvořilá odpověď na „Jak se máš?“ Jak se jmenuješ? Wie heißt du?

Co znamená nemecky ihr?

Do této skupiny patří: ich (já), du (ty), er (on), sie (ona), es (ono), wir (my), ihr (vy – tykání), sie (oni, ony, ona), Sie (Vy – vykání).

Jak pozdravit v němčině?

Po poledni uslyšíte „Guten Tag“ ( den) či zkrácenou verzi „Tag“, někdy líné prohlášení „Tach“. Ve večerních hodinách vás lidé budou zdravit „Guten Abend“,pokud budou unavení či nevrlí, tak jen zkráceně „n´Abend“.

Co to je přivlastňovací zájmeno?

Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např. MŮJ pes, JEHO taška). Příklady: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj.

Jak se máte Vykani nemecky?

Wie geht es. Vykání Při vykání jedné či více osobám se používá zájmeno Sie psané vždy s velkým počátečním písmenem. Wie heißen Sie? Jak se jmenujete?

Kdy se zacalo rodicum tykat?

Sociolog Stanislav Holubec z Katedry sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy : „Vzor tykání rodičům se prosazuje zhruba od dvacátých let minulého století“. Bylo to různé, třeba ve městě, nebo na vesnici. Někteří ještě dodnes rodičům vykají, ale je spíše rarita.

Jak vykat v angličtině?

Tykání a vykání v různých jazycích V mnoha jazycích, např. ve finštině, sice vykání existovalo, ale již se téměř neužívá. Naopak v moderní angličtině se prakticky výhradně „vyká“ (you, your) – tykání (thou, thine) se omezuje na náboženské nebo záměrně archaicky znějící texty a proslovy.

Na co si připít?

Nejčastěji se k přípitku používá šampaňské, zejména při slavnostnějších událostech. Obecně jsou při tom populární i další šumivá vína a sekty jako je italské prosecco anebo španělská cava. Ale závisí na konkrétních preferencích a klidně si můžete připít i tvrdším alkoholem.

Jak se řekne německy Ahoj jak se máš?

Ahoj, jak se máš? Wie geht es dir?

Jak se řekne německy dobrou noc?

Nacht: Gute Nacht! Dobrou noc!

Odkud jsi německy?

Woher soll ich das wissen ? Odkud to mám vědět ? Woher kommst du ? Odkud jsi ?

Jak odpovedet na Wie geht es dir?

Pokud byste na dotaz Wie geht’s? (Jak se máš?) odpověděli Es geht. (Jde to.), vzbudíte obavy, že se Vám něco nepříjemného stalo a bude následovat vlna empatických dotazů. Chcete-li se s někým rozloučit před jeho delší nepřítomností, například odjezdem na dovolenou, popřejte mu Mach’s gut!

Jak se řekne německy Na shledanou?

Das, podstatné jméno~s, ~ Auf Wiedersehen! Na shledanou!

Jak se řekne dobrý den španělsky?

den: Dobrý den! ¡Buenos días!

Jak se řekne dobrý den rusky?

день: До́брый день! Dobrý den! dobrý: Dobrý den!