Co to je pomlázka?

Pomlázka je český velikonoční lidový zvyk spočívající ve šlehání žen muži pomocí prutu či spleteného proutí taktéž nazývaného pomlázka, prováděný na Velikonoční pondělí. Výrazem pomlázka mohou být také označen samotný akt podarování během koledy, vykoledované dary, jako vejce či kraslice, nebo také velikonoční nádivka.Pomlázka je z několika, většinou 6–12, nejčastěji vrbových proutků pletený šlehací nástroj, se kterým chlapci chodí na koledu a mrskají děvčata z okolí. Šlehání přes hýždě doprovází odříkávání různých koledních říkanek.

Kde se chodi s pomlázkou?

Proč se používá pomlázka?

„V tom lidovém prostředí se tvrdí, že pomlázka je od slova pomladit a že když dostaneme výprask tou zelenou větvičkou, tak bychom potom měli být celý rok až do dalších velikonočních pomlázek svěží,“ říká historička Valburga Vavřinová. Původně se lidé vypláceli navzájem.

Proč se na Velikonoce šlehá pomlázkou?

Velikonoce – promítají se do nich i pohanské rituály, které oslavuje život a znovuzrození (příchod jara). Šlehání pomlázkou – proutí je symbolem síly a života – a polévání žen, které mužům na oplátku darují vejce, je vlastně symbolickým aktem oplodnění.

Kdo chodí na pomlázku?

Nejznámější tradice, kterou znají všichni Češi (a Slováci) je koleda s pomlázkou, kdo koledníci mužského pohlaví chodí na ženami z rodiny a řad známých (zejména na vsi), šlehají je pomlázkou z vrbového proutí, za což dostávají nabarvená a dekorovaná vajíčka, kraslice.

Proč se používá pomlázka?

„V tom lidovém prostředí se tvrdí, že pomlázka je od slova pomladit a že když dostaneme výprask tou zelenou větvičkou, tak bychom potom měli být celý rok až do dalších velikonočních pomlázek svěží,“ říká historička Valburga Vavřinová. Původně se lidé vypláceli navzájem.

Kdy se chodí na pomlazku?

Koledníci s pomlázkami by měli o Velikonočním pondělí vyrazit už za časného rána, neboť věcí jejich prestiže by mělo být podle tradice zastihnout děvčata ještě na lůžku. Obřadnímu šlehání se připisovala magická síla spočívající v probuzení životní síly a aktivity, omlazení a ozdravění.

Z kolika prutů se dělá pomlázka?

Pomlázka se tradičně plete z osmi proutků.

Jak se anglicky řekne pomlázka?

Tradice, které se příliš nedodržují Klasickou českou pomlázku ( Easter whip), kdy chlapci splétají kocary a šlehají s nimi dívky výměnou za vajíčka, pokládají američané a angličané za násilnou a jsou nad ní pohoršeni.

Jak se říká pomlázce?

Stejně tak se liší i pojmenování samotné pomlázky. V českých a moravských nářečích se jí říká například hodovačka, mrskačka, sekačka, šlehačka, švihačka, houdovačka, dynovačka, binovačka, žíla pamihod, pamihod, pamihoda, tatar, kantár, metla, kyčka, karabáč, korbáč, mrskut, namrkskut, čugár, šlerkust nebo šmigust.

Z jakého stromu se plete pomlázka?

Z čeho se plete pomlázka Pomlázky se nejčastěji pletou z vrbového proutí – konkrétně pak z proutí vrby košíkářské, bílé či jívy. Najít vhodné zdroje proutí pak není vůbec těžké – stačí se projít kolem vodních toků a pravděpodobně uspějete.

Co znamenají pentle na pomlázce?

Pentle, mašle, stuhy jako nikdo druhý Ale pozor, jedině bílé barvy. Ty barevné jim poté na pomlázku připevňují vyšlehané dívky a ženy a vyjadřují tak, jak si u nich ten který koledník stojí. Nejvyšší ze všech, červenou stuhou, vyjadřují ženy náklonnost a lásku, kdežto žlutá značí jasné odmítnutí.

Kdy Mrskaji holky?

Dnes je Velikonoční pondělí. V Česku se k tomuto dni váže už po staletí mnoho zvyků – pomlázka, malovaná vejce a rodinná setkávání. Proč se ale na Velikonoce mrská? Ve světě ale Češi mají naprosto mimořádnou tradici – to, že chlapci chodí mrskat děvčata, je v Evropě docela rarita.

Kdo vymyslel Velikonoce?

Jako náboženský svátek připomínající osvobození z egyptského otroctví se Velikonoce objevily poprvé u Židů. Na památku vyjití z Egypta jej Židé slaví dodnes. Každá izraelská rodina na Velikonoce obětovala mladého berana a jeho krví potřela veřeje svého domu jako symbol ochrany celé rodiny.

Kdy mohou chodit holky na Velikonoce?

Proč se řehtá na Velikonoce?

Řehtání řadíme k jarním rituálům s očistnou a ochrannou funkcí, jako je třeba rituální umývání na Velký pátek.

Kdy chodí mrskat holky?

Muži šlehají děvčata, aby upoutali jejich pozornost a také, aby byla krásná a zdravá. Velikonočním pondělím vrcholí křesťanské oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Z jakého stromu se plete pomlázka?

Z čeho se plete pomlázka Pomlázky se nejčastěji pletou z vrbového proutí – konkrétně pak z proutí vrby košíkářské, bílé či jívy. Najít vhodné zdroje proutí pak není vůbec těžké – stačí se projít kolem vodních toků a pravděpodobně uspějete.

Co se stalo na Velikonoční pondělí?

Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci – koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla.

Proč se mrská o Velikonocích?

Význam tradice Původem pohanská tradice mrskání dívek má paradoxně poetický význam. Muži tak o dívku projevují zájem. Dívky jim pak v podobě navázané pentle na mrskačku odpovídají, zda mají u nich šanci. Vyšlehání proutkem, pomlázkou (tatarem), vařechou či jalovcem má ženám také zaručit mládí, krásu, zdraví a plodnost.

Proč se používá pomlázka?

„V tom lidovém prostředí se tvrdí, že pomlázka je od slova pomladit a že když dostaneme výprask tou zelenou větvičkou, tak bychom potom měli být celý rok až do dalších velikonočních pomlázek svěží,“ říká historička Valburga Vavřinová. Původně se lidé vypláceli navzájem.

Co připomíná Šlehání pomlázkou?

K nejrozšířenějším lidovým tradicím, které se váží na velikonoční pondělí je pomlázka, mrskačka nebo také šmigrus. Šlehání děvčat bývá spojeno i s poléváním vodou. Podle etnografky Jiřiny Langhamerové jde v obou případech o symboly omlazení.

Co se dává koledníkům na Velikonoce?

Nazdobená a malovaná vejce se dávají koledníkům od masopustu až do Velikonoc. Velikonoční koleda o barevné vejce byla v Česku ve středověku obyčejem v různých vrstvách společnosti, a to světské i duchovní. České Velikonoce charakterizuje živá tradice pomlázky.

Co je to Pamihod?

Zkratka ze slov pomni hody do provody, že jsú svaté dni, jimiž kazatelé ve středověku včetně například Jana Husa vyzývali ke spořádanému životu během celých Velikonoc. Nářeční slovo v současnosti živé v dolním Poohří. Na sousedním Rakovnicku se užívá varianta pamihoda.

Kdy trhat proutí na pomlázku?

Já se zaměřím na období, kdy se do řezání proutí na výrobky z vrby pustit. Na košíky a pomlázky je lépe řezat pruty v předjaří. Na píšťalku v době, kdy v prutech začíná proudit míza a kůra z proutků se svléká už po jemném otloukání. Nebo i bez něj.

Jak uchovat pomlázku?

Společnost podle ní v několika stáncích po celém hlavním městě prodá asi pět tisíc pomlázek. Aby pruty vydržely co nejpružnější, musí se uchovávat v chladu.