Co studovat na lékárnici?

V lékárně jsou 3 kategorie zaměstnanců 1)lékárník – má VŠ obor farmacie, v Brně nebo HK, 2)farmaceutický asistent – dříve laborant, vystudoval dříve střední, teď vyšší odbornou školu, prodává na volném prodeji 3) saninářka – bez požadavků na vzdělání, pouze kurz, dělá pomocné práce v lékárně

Jakou školu musí mít lékárník?

Lékárník neboli farmaceut Úspěšně absolvoval 5 let studia na vysoké škole – Farmaceutická fakulta, kde získal titul Magistr (Mgr.). V případě složení rigorózní zkoušky získává titul Doktor farmacie (PharmDr.), Své vzdělávání může dále rozšířit prostřednictvím specializačního vzdělávání (atestace).

Jak se stát lékárníci?

Stačí se přihlásit po maturitě na jednu ze dvou farmaceutických fakult na území České republiky, úspěšně složit přijímací zkoušky a mít současně dostatečně vysokou úspěšnost pro umístění v čelní části „výsledkové“ listiny. Studium magisterského oboru Farmacie je pětileté, vedené prezenční formou.

Kolik si vydělá lékárník?

Kde může pracovat farmaceut?

Absolvent může pracovat ve výzkumu a vývoji nových léčiv a léčivých přípravků, jejich výrobě, v lékárenství, uplatnění najde také v oblasti klinické farmakologie, zdravotnickém školství a zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Jakou školu musí mít lékárník?

Lékárník neboli farmaceut Úspěšně absolvoval 5 let studia na vysoké škole – Farmaceutická fakulta, kde získal titul Magistr (Mgr.). V případě složení rigorózní zkoušky získává titul Doktor farmacie (PharmDr.), Své vzdělávání může dále rozšířit prostřednictvím specializačního vzdělávání (atestace).

Jak se stát lékárníci?

Stačí se přihlásit po maturitě na jednu ze dvou farmaceutických fakult na území České republiky, úspěšně složit přijímací zkoušky a mít současně dostatečně vysokou úspěšnost pro umístění v čelní části „výsledkové“ listiny. Studium magisterského oboru Farmacie je pětileté, vedené prezenční formou.

Jak dlouho trvá studium Farmacie?

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a standardně trvá 4 roky. Po splnění všech studijních povinností a úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce získáte titul Ph. D. uváděný za jménem.

Jaké je studium Farmacie?

Studijní program Farmacie je koncipován jako magisterský pětiletý prezenční. Studium končí vykonáním státní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům přiměřenou specializaci vlastní volbou výběrových a nepovinných předmětů vedle disciplín povinných.

Kdo může prodávat v lékárně?

Humánní vyhrazené léčivé přípravky může ve své provozovně prodávat každá právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona).

Co všechno dělá Lekarnik?

Lékárník se stará o přípravu léčiv v lékárně. Léky vydává pacientům na předpis nebo prodává bez předpisu. Obsluhuje jednotlivé pacienty a v případě potřeby jim pomáhá s výběrem vhodného léčiva. O nabízených léčivech podává základní informace a případně i konzultuje vhodnost jejich použití.

Kolik bere magistra v lekarne?

Jaký je plat farmaceuta?

Hledáte práci na pozici farmaceut? Na Personálka.cz najdete volná pracovní místa z celé České republiky. Vyberte si z 11 nabídek práce u zaměstnavatelů na plný úvazek i zkrácený úvazek. Jako farmaceut můžete očekávat průměrný plat 58 888 Kč měsíčně.

Co může dělat farmaceut?

Farmaceut (jinak také lékárník) vydává v lékárně léky na předpis i zboží ve volném prodeji, mezi které patří např. vitamíny či drogistické zboží. Radí zákazníkům, jak správně léky užívat a varuje před možnými nežádoucími účinky. Je zodpovědný za pravost léků, jejich skladování a za to, že nejsou po datu spotřeby.

Co dělá farmaceutický laborant?

Popis pozice. Lékárenský laborant provádí činnosti související s odběrem, laboratorním zpracováním, vyšetřením biologického materiálu, obsluhu laboratorní techniky v různých typech zdravotnických zařízení na úsecích klinické biochemie, hematologie, histologie, mikrobiologie a lékařské genetiky.

Kdo může prodávat v lékárně?

Humánní vyhrazené léčivé přípravky může ve své provozovně prodávat každá právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona).

Kde lze studovat farmacii?

Farmacie je lékařský zdravotnický obor, který můžete v České republice studovat na Masarykově univerzitě v Brně nebo na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Ve spolupráci s hradeckou fakultou je také akreditován obor Vojenská farmacie na Univerzitě obrany.

Kde studovat farmaceutického asistenta?

Jakou školu musí mít lékárník?

Lékárník neboli farmaceut Úspěšně absolvoval 5 let studia na vysoké škole – Farmaceutická fakulta, kde získal titul Magistr (Mgr.). V případě složení rigorózní zkoušky získává titul Doktor farmacie (PharmDr.), Své vzdělávání může dále rozšířit prostřednictvím specializačního vzdělávání (atestace).

Jak se stát lékárníci?

Stačí se přihlásit po maturitě na jednu ze dvou farmaceutických fakult na území České republiky, úspěšně složit přijímací zkoušky a mít současně dostatečně vysokou úspěšnost pro umístění v čelní části „výsledkové“ listiny. Studium magisterského oboru Farmacie je pětileté, vedené prezenční formou.

Jak vystudovat farmacii?

Pokud se rozhodnete pro studium farmacie, je potřeba počítat s pětiletým denním studiem, po jehož absolvování odcházíte s titulem Mgr. Na rozdíl od absolventů medicíny není nutné si po škole splnit atestace k samostatnému výkonu povolání, nicméně máte možnost si je doplnit v několika různých odvětvích.

Jak ziskat PharmDr?

Farmaceutická fakulta nabízí absolventům magisterského studijního programu v oblasti farmacie možnost vykonat státní rigorózní zkoušku a obhajobu rigorózní práce. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky a obhajoby práce je uchazeči udělen titul PharmDr.

Kde studovat farmaceutického asistenta?

Co je to farmacie?

Farmacie je zdravotnický vědecký i praktický obor, jehož posláním je zajistit pacientům účinnou a bezpečnou farmakoterapii a přispět k udržení nebo navrácení jejich zdraví. Svůj cíl farmacie naplňuje: výzkumem a výrobou syntetických a přírodních léčivých látek (tj.

Kdo si může otevřít lékárnu?

Stát u nás nereguluje vznik zdravotnických zařízení lékárenského typu. To znamená, že lékárnu může nejen vlastnit kdokoliv, ale také si lékárnu může otevřít kdekoliv. Není jiná země v EU, která nemá žádná omezení a je v nich nastaven princip „volného“ trhu.

Co je potřeba k otevření lékárny?

K získání povolení k provozování lékárny (i internetové) je potřebné disponovat kamennou prodejnou – lékárnou. Taková lékárna musí odpovídat obecným požadavkům kladeným na všechna zdravotnická zařízení, tedy aby lékárna z hlediska stavebně technických požadavků a uspořádání prostor umožňovala funkční a bezpečný provoz.