Co se nejvíce zdražilo?

Jejím symbolem se kromě plynu či pohonných hmot stane také několik potravin. „Mezi položky, které aktuálně nejvíce zdražují, patří mouka, drůbeží maso, mléko, vejce, cukr, zemní plyn či tuhá paliva,“ shrnul analytik makléřské firmy BH Securities Štěpán Křeček.Spotřebitelské ceny meziročně stouply o 17,5 procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu a nejvíce podražily energie a potraviny. Pokračoval růst cen například olejů a tuku, které meziročně zdražily o více než 53 procent, ceny masa vzrostly meziročně o 21,7 procenta, rostly i ceny ovoce nebo pekárenských výrobků.

Co se nejvíce zdražuje?

Nejvíc zdražily základní potraviny, jako jsou cukr, olej nebo mléko. Pouze v případě vepřového a vajec je inflace v Česku nejvyšší v regionu. Ve středoevropském srovnání je v Česku nejhorší situace u vajec, která meziročně zdražila o téměř 85 procent.

Kdo zdražuje potraviny?

Všichni mají vliv na cenu výsledného produktu a v současné vlně zdražování hází vinu jeden na druhého. Zemědělci si stěžují na zdražení hnojiv a krmiv, zpracovatelé a obchody na růst cen energií a mezd. Velký vliv na ceny potravin pak mají silní hráči, ať už z řad obchodních řetězců nebo zpracovatelských podniků.

Proč se zdražují potraviny?

Na vysoké ceny potravin v Česku má vliv i kolísání nabídky a poptávky na globálním trhu. Mimo hru ale nestojí ani čeští farmáři. Obchodníci poukazují na nepoměr, kdy nejmasivněji ze všech letos zdražují zemědělci. Potraviny a nealkoholické nápoje od začátku roku do října v obchodech zdražily „jen“ o 15 procent.

Kdy budou levnější potraviny?

Kdo určuje ceny potravin?

Cenu neovlivňují zemědělci ale burza „Zemědělci nejsou schopni ovlivňovat konečnou cenu. Ta je určena světovou burzou,“ upozorňuje Martin Pýcha. Názornou ukázkou je podle něj například cena olejnin. Zemědělec si díky cenám stanoveným burzou nemůže nadiktovat, za kolik ji prodá.

Kdo určuje cenu?

Výši některých cen tedy nemohou stanovit přímo poskytovatelé služby, či výrobci zboží, ale cenu nebo její maximální či minimální výši stanoví úřad či zákon. S regulací cen je spjata také státní cenová kontrola, která sleduje nejen respektování regulace, ale i plnění dalších povinností daných cenovým zákonem.

Co má vliv na cenu akcie?

Hlavním faktorem, který určuje cenu akcie, je nabídka a poptávka. Jak názvy napovídají, nabídka se týká dostupnosti konkrétního podílu a poptávka vyjadřuje touhu po něm. Nízká nabídka a vysoká poptávka zvyšují cenu akcie, zatímco vysoká nabídka a nízká poptávka ji snižují.

Co je koncová cena?

Cena pro odběr koncovými zákazníky. Je do ní započtena cena přepravy z továren/podnikových skladů a marže obchodníka. S maloobchodní cenou se mohou pojit další povinné položky jako je např. autorský poplatek nebo poplatek za elektroodpad, který může být proporcionální k velikosti výrobku.

Kdo určuje ceny za distribuci elektřiny?

Poplatky určuje Energetický regulační úřad.

Jak se určuje spotová cena elektřiny?

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Co tvoří cenu elektřiny?

Cena elektřiny lze spočítat sečtením neregulované složky elektřiny (silové elektřiny) s regulovanými složkami (distribuce, poplatek za jistič, poplatek za systémové služby a činnost OTE), které určuje Energetický regulační úřad. K celkové ceně je poté nutné připočíst daň z přidané hodnoty (DPH).

Jak zjistit hodnotu akcie?

Kdo chce znát cenu akcie, zjistí si ji na burze. Cena akcie je prostě dána její podnikatelskou hodnotou, jak ji vidí akcionáři a obchodníci na burzách.

Jak je to se Zastropovani cen energií?

Zastropovány jsou pouze ceny samotných komodit – elektřiny a plynu. Nevztahuje se tedy na poplatky za distribuci a další položky, ze kterých se skládá celková cena energií. Za silovou elektřinu zaplatíte maximálně 6,05 Kč s DPH za kWh. Za komoditu plynu zaplatíte maximálně 3,025 Kč s DPH za kWh.

Kdy končí strop na energie?

Co je to fixace ceny elektřiny?

Co je fixace cen elektřiny? Fixace cen elektřiny znamená, že s dodavatelem uzavřete smlouvu na dobu určitou – nejčastěji na 12, 24 nebo 36 měsíců.

Kolik stojí elektřina za měsíc?

U 15 procent domácností se průměrné měsíční náklady na energie pohybují mezi tisícem až 1500 korunami. Více než čtvrtina domácností za energie každý měsíc vydá 1500 a 2500 korun.

Jak si spočítat cenu za elektřinu?

Náklady na elektřinu zjistíte vynásobením získané hodnoty v kilowatthodinách cenou za jednu kWh. Tu najdete třeba na své faktuře za elektřinu. Z výpočtu vyplývá, že za 10hodinové svícení uvedené 10W žárovky zaplatíme 58 haléřů (0,1 kWh × 5,80 Kč/kWh = 0,58 Kč).

Proč roste cena za elektřinu?

Proč se elektřina prodává na burze?

Protože nikdy není možné přesně odhadnout spotřebu, je trh s elektřinou na burze využíván k regulaci. Výrobci elektřiny nabízejí elektřinu za různé ceny a podle situace na trhu jsou jejich nabídky využity (nakoupeny) nebo nikoliv (nevyužité elektrárny nesmí do sítě elektřinu dodávat).

Co je to nákladová cena?

Jako běžný podnikatel vyjdeme prozatím s „nákladovou cenou“. To je ta cena, která nám po odečtení všech nákladů, které jsme na pořízení, výrobu nebo opatření produktu vynaložili, ještě ponechá nějakou částku pro další potřebu.

Jak odebírat elektřinu za spotové ceny?

Odběratel požádá o změnu dodavatele úplně stejným způsobem, jako by přecházel např. od INNOGY k ČEZ nebo EON. Vybere dodavatele, který nabízí spotový tarif, požádá o změnu a to je vše. Odečet spotřeby elektřiny, aby bylo možno účtovat hodinové ceny, se dějí na straně dodavatele.

Co je to fixace ceny elektřiny?

Co je fixace cen elektřiny? Fixace cen elektřiny znamená, že s dodavatelem uzavřete smlouvu na dobu určitou – nejčastěji na 12, 24 nebo 36 měsíců.

Kdy zafixovat cenu elektřiny?