Co je včelí měl?

Měl je směsný odpad na dně úlu resp. pod obsazeným včelím dílem. Tvoří se činností včel při budování a ošetřování plástů. Obsahuje rozkousané zbytky voskových víček po otevírání zimních glycidových zásob a veškeré biologické zbytky z včelstva včetně mrtvých včel.

Jak odevzdat měl?

Při odběru je třeba získat všechnu měl, napadanou na podložku na dně. Je třeba odstranit mrtvolky včel a případné další větší nečistoty (nejvhodnější je všechnu měl z podložky přesypat přes hrubé síto). Měl je po odběru nutné vysušit, aby neplesnivěla a to nejlépe na novinách při běžné teplotě.

Kdy sebrat měl?

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2. příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.

Jak léčit včely?

Léčení Lze kombinovat ošetření fumigací a ošetření aerosolem přípravkem Varidol 125. Maximálně jedno ošetření je možné nahradit přípravkem VarroMed. Zimní ošetření raději neprovádějte přípravky MP 10 FUM a M-1 AER, vzhledem k nebezpečí rezistence parazitů vůči pyrethroidům.

Jak jsou včely užitečné?

Význam včel nespočívá jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace.

Kdy sebrat měl?

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2. příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.

Co je to měl?

Mel je vlastně dobře známý Včelí med, který produkují včely z nektaru získaného z květů rostlin. Je ve formě hutné tekutiny nasládlé chuti a používá se především v potravinářství. Je bohatý na vitamíny, enzymy a minerální látky (draslík, fosfor, selen, vápník, zinek, železo a další.).

Jak označit měl?

Med dodávaný do maloobchodu měl být značen stejně, tj. jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství a navíc také datem minimální trvanlivosti.

Kdy naposledy krmit včely?

Avšak přes zimu je potřeba nasadit náhradní stravu, jelikož po poslední vytáčení, toho pro včely na rámcích příliš nezbyde. Doba krmení se vždy odvíjí od přírody. Většinou to však bývá v průběhu srpna, kdy už se rodí dlouhověké včely. Pokud ovšem podmínky nejsou optimální, je nutné dokrmovat i v průběhu roku.

Kdy zúžit Česno?

Včelám se také zužuje česno. Od května do června, při snůšce i do července, je vhodné jej mít co nejširší. Jakmile ale snůška ustává, hrozí nebezpečí loupeže – silnější včelstvo by mohlo vykrást zásoby slabšímu; útoky hrozí také od vos, sršňů,… Zúžení česna usnadní včelám jeho obranu.

Co to je varroáza?

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách.

Co odpudí včely?

Kromě hřebíčku se prý dají použít i jiné éterické oleje – Tea Tree, Eukalyptus citriodora, Citronela nebo Pačuli. Kromě včel odpuzuje extrakt i další hmyz, třeba klíšťata.

Co přitahuje včely?

Včely útočí většinou, když jsou něčím rozrušeny. Například jsou-li obtěžovány ze strany hmyzu (mravenci, visy) anebo i některými ptáky a hlodavci. Někdy za to může i lidská činnost například sekačky, křovinořezy, napadání jejich obydlí nebo kácení lesů.

Co zabíjí včely?

Popsali to vědci z Oregonské státní univerzity v odborném žurnálu PLOS ONE. Včely jsou hlavním opylovačem, závisí na nich tedy většina ovoce, zeleniny a mnoha dalších plodin, které lidstvo konzumuje. V současné době ale trpí řadou hrozeb – roztoči, změny klimatu, invazivní druhy, ale také pesticidy.

Co nám přinášejí včely?

Včely se každý rok postarají o opylení 80% evropské úrody i divokých rostlin. Lidem přinášejí užitek v podobě medu, propolisu, vosku a mateří kašičky, ale také pracovních příležitostí. Včelaření zlepšuje životy lidí na celém světě. Včely se každý rok postarají o opylení 80% evropské úrody i divokých rostlin.

Co se stane když vymřou včely?

Je to malé, nenápadné, ale na jeho existenci jsou závislé až čtyři pětiny všech rostlin. Jabloně, hrušky, třešně, švestky a angrešty by bez včel měly nižší úrodu až o dvě třetiny, řepka nejméně o třetinu. Do pár let by mohly zmizet tisíce druhů rostlin a s nimi i další hmyz, pro který jsou zdrojem potravy.

Jak dlouho se dožívají včely?

V sezóně se dožívá 5 – 6 týdnů. Dlouhověké zimní včely žijí 4 – 9 měsíců. Včely, které se vyrojily, jsou méně útočné než včely v úle. Je to způsobeno tím, že mají plné medné váčky medu, který sebou odnesly z úlu.

Kdy sundat Medníky?

máje pod rozkvetlou třešní, když už strom dávno odkvetl. Řepková pole byla dříve žlutá ještě koncem května a nyní bývají i na naší drsné Vysočině v té době již brčálově zelená. I naši předchůdci měli ve zvyku vytáčet naposledy med podle hesla „uprostřed srpna je čas sundat medníky“.

Kdy rozšířit Česno?

Období růstu se stavebním pudem – včelařské jaro Začíná narůstat aktivita na česně a projevuje se stavební pud včel. Včely začínají více plodovat a objevují se první zdroje snůšky. Jedná se o ideální období pro rozšiřování včelstev přidáním nástavku a doplněním o stavební rámky.

Kdy se Zazimovávají včely?

Dlouhověké zimující včely by v podletí a na podzim neměly krmit plod a zpracovávat zimní zásoby. Tyto činnosti mají zajistit letní včely, což pro včelaře znamená především doplnit zimní zásoby nejpozději do konce srpna. V podstatě tvoří zimující včelstvo a zakládají a ošetřují první předjarní a jarní generaci včel.

Kdy je Medobrani?

První medobraní by mělo začít koncem května nebo začátkem června, ale hodně záleží na počasí, které může tento termín posunout nebo přiblížit. Důležité je sladit ho s koncem snůšky, abychom získali co nejčistší med. Mějte na paměti, že med z různých užitků by měl být vždy skladován odděleně.

Kdy sebrat měl?

Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2. příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.

Který roztoč způsobuje onemocnění včel?

Infekční onemocnění včel Varroáza je infekční onemocnění včel. Toto onemocnění způsobuje Varroa destructor. Roztoč parazituje na zavíčkovaném plodu nebo na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktoru oslabuje včelstvo a to může vést ke kolapsu či úhynu.

Co je Česno úlu?

Česno k úlu slouží k omezení průlezu včel z úlu ven i dovnitř a pro cirkulaci vzduchu v úlu. Rozměry: průměr očka 25 mm. 4 polohové (zavřeno, otevřeno, pouze větrání, průlez jen pro včely dělnice). Materiál: polypropylen s tepelnou odolností do 100°C.

Jak se zbavit varroázy?

Dříve se prioritně používaly přípravky Gabon a Varidol. Používaly se ale tak dlouho a tak masově, že si na ně roztoči varroa začali pěstovat rezistenci. Další možností léčení je léčba kouřem (fumigací) nebo aerosolem. Na jaro můžeme přeléčit napadené plody včel a to potíráním zavíčkovaných plodů léčivem.

Co pije včela?

Kromě pylu, nektaru a medovice sbírají včely i vodu. Její spotřeba během roku kolísá – nejnižší je v zimě, nejvyšší při tvorbě krmné kašičky. Jedno včelstvo přitom spotřebuje za sezonu několik desítek litrů vody (záleží na klimatických podmínkách).