Co je to červenec?

Název červenec je původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. Začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červnu, už zralé. Červenec také může být slangový název pro načervenalou rudu, wurtzit.

Co je typické pro červenec?

Jak červenec, tak srpen, tedy oba letní měsíce, dnes vnímáme především jako měsíce odpočinku. Děti mají prázdniny, dospělí s nimi jezdí na dovolené a společně užívají volného času. V tom společně tráveném čase je však snad jediná spojitost s červencem tak, jak jej trávily generace před námi.

Proč se jmenuje červen?

Jméno je odvozeno od červů, snad podle červců, kteří se dříve sbírali pro výrobu barviva, nebo podle plodu včel, jehož je v této době hojnost. Od stejného základu bylo odvozeno i jméno pro červenec a tyto dva měsíce se kdysi označovaly jako „červen menší a větší“ resp. „červen první a druhý“.

Co se slaví v červenci?

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státní svátek České republiky, který se slaví každoročně 5. července jako připomenutí výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

Co znamená červen?

Červen je na první pohled měsícem červené barvy, červenají jahody a květiny, jiný výklad mluví o tom, že jde o měsíc červů, měsíc, kdy se sbírali červi, ze kterých se původně červená barva získávala. Červen je původně červný měsíc, takže jeho etymologický výklad není zcela jednoznačný.

Jak vznikl název červenec?

Název červenec je původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. Začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červnu, už zralé. Červenec také může být slangový název pro načervenalou rudu, wurtzit.

Co se děje v červnu?

Červen je období plné mláďat spárkaté i drobné zvěře, srny a laně kojí mláďata, jsou vidět zajíčci z druhých vrhů, bažantům a koroptvím odrůstají kuřata, bachyně vodí selata, většina pěvců vyvádí první mláďata. Kvetou lípy, začínají dozrávat lesní plody.

Co je typické pro červen?

Může připomínat, že v červnu se červenají jahody, třešně a jiné plody. V červnu se také začínají objevovat červi v dozrávajícím ovoci. V tomto měsíci se také dříve sbírali brouci červci, ze kterých se získávalo červené barvivo pro textil. Pro staré Slovany byl červen delším obdobím než dnes a zahrnoval i červenec.

Proč je březen březen?

Český název měsíce se odvozuje od březosti samic zvířat. Druhý výklad odkazuje na rašení bříz. V mnoha evropských jazycích je název měsíce (anglicky March, německy März, slovensky Marec) odvozen od latinského Martius, což bylo pojmenování podle mytologického Marta, boha války a zemědělství.

Jak vznikl název duben?

Duben je podle gregoriánského kalendáře čtvrtý měsíc v roce. Má 30 dní. Český název měsíce se odvozuje od dubů, kterým během tohoto měsíce začíná růst listí. V mnoha evropských jazycích je název měsíce (anglicky April, německy April, slovensky Apríl) odvozen od latinského Aprilis.

Kdo má 1 července svátek?

Do konce roku zbývá 183 dní. Svátek má Jaroslava.

Kdo má svátek v červenec?

V červenci slaví svůj svátek Jaroslava, Patricie, Radomíra, Radomír, Prokop,Cyril,Metoděj, Bohuslava, Nora, Drahuše, Drahoslava, Amálie, Libuše, Olga,Helga, Bořek, Markéta, Karolína, Jindřich, Luboš, Martina, Drahomír, Drahomíra, Čeněk, Ilja, Vítězslav, Vítězslava, Magda, Magdaléna, Libor, Kristýna, Jakub, Anna, Anita, …

Kdo vymyslel české názvy měsíců?

Názvy označující kalendářní měsíce jsou v češtině velmi starobylé, pocházejí až z praslovanštiny. Naši předkové v nich zachycovali nejtypičtější přírodní jevy, které měli spojené s tím kterým obdobím, případně práce, které se v tu dobu vykonávaly. Určité názvy se používají jen v češtině, třeba leden nebo únor.

Jak se vyvinulo české slovo září?

Pojmenování září vzniklo ze spojení za říje („během říje“), tedy původně staročesky za řuje. Staročeské slovo řúti se postupně vyvinulo do současného řvát. Září je tedy měsícem, v němž se zvěř páří a vydává charakteristické zvuky čili řve.

Proč se jmenuje únor?

Český název měsíce odvozují jazykovědci od noření se ledových ker do vody (únor = nořiti se). V mnoha jazycích je název měsíce (anglicky February, německy Februar, slovensky Február) odvozen od latinského Februarius, což bylo pojmenování podle očistných svátků februa.

Co je typické pro červen?

Může připomínat, že v červnu se červenají jahody, třešně a jiné plody. V červnu se také začínají objevovat červi v dozrávajícím ovoci. V tomto měsíci se také dříve sbírali brouci červci, ze kterých se získávalo červené barvivo pro textil. Pro staré Slovany byl červen delším obdobím než dnes a zahrnoval i červenec.

Jak vznikl název srpen?

Český název pochází pravděpodobně od zemědělského nástroje srpu, užívaného při sklizni obilí. V římském kalendáři měl měsíc název Sextilis od latinského sextus (tj. šestý), neboť do roku 153 př. n. l. byl srpen šestým měsícem v roce.

Proč má červenec a srpen 31 dní?

Délka srpna Již před tím nazván byl měsíc Quintilis k poctě Julia Caesara měsícem Juliovým. Poněvadž pak měl sextilis, náš srpen, toliko 30 dní, kdežto Julius čítal 31 dní, zařídil to senát tak, aby Augustus byl rovnočetným s Juliem. Na úhradu toho odečten byl jeden den měsíci únoru.

Jak se jmenuje 12 měsíc?

Poslední měsíc v roce je: prosinec.

Jak vznikl název květen?

Nový název postupně z češtiny vytěsnil starý. V mnoha evropských jazycích je název měsíce (anglicky May, německy Mai, slovensky Máj) odvozen od latinského Maius, což bylo pojmenování podle mytologické bohyně Maia, manželky boha Vulkána.

Jak vznikl název srpen?

Český název pochází pravděpodobně od zemědělského nástroje srpu, užívaného při sklizni obilí. V římském kalendáři měl měsíc název Sextilis od latinského sextus (tj. šestý), neboť do roku 153 př. n. l. byl srpen šestým měsícem v roce.

Co se děje v říjnu?

Přichází babí léto, barvící se listy stromů začínají opadávat, kvetou ocúny. Odlétají holubi a špačci, objevují se husy polní, můžeme pozorovat podzimní tah sluk. Začíná říje daňčí zvěře a říje jelena siky, končí říje jelení zvěře. Srncům začíná období shazování parůžků.

Co je typické pro březen?

Březen je ve znamení prvního jarního dne, jarní rovnodennosti a hlavně časem předvelikonočního půstu, který se táhne celým měsícem. Je to čas, kdy máme odpočívat, fyzicky i duševně se očistit a čekat na příchod jara a znovuzrození přírody. Právě se vším tím jsou spojeny tradice, které se týkají měsíce března.

Jak vznikl název říjen?

Název říjen má stejnou motivaci jako září, odvozuje se také od slova říje. Je však přímo měsícem říje, měsícem zvířecího páření, původ názvu souvisí se slo- vesem řváti, staročesky řúti (po provedení hláskové změny říti s tvary přítomnými řuju, řuješ).

Co je květen?

etymologie. Označuje měsíc, kdy se objevuje mnoho květů. Z praslovanského *květьnь, to z *květъ, to z protoindoevropského *ḱwoyt-o-s/*ḱweyt- (bílý).

Co je to apríl?

Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben. Původem může být již íránský svátek Sízdah be-dar. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu, resp. hoax.