Co je potřeba pro vydání cestovního pasu?

„Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Jak dlouho trvá udělat nový pas?

Co s sebou k vyřízení cestovního pasu?

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz. Pokud jej nemáte, vezměte si rodný list nebo oddací list. Pokud nemáte trvalý pobyt na území České republiky a jedná se o váš první cestovní pas, nezapomeňte si vzít doklad o státním občanství.

Co s sebou k vyřízení cestovního pasu?

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz. Pokud jej nemáte, vezměte si rodný list nebo oddací list. Pokud nemáte trvalý pobyt na území České republiky a jedná se o váš první cestovní pas, nezapomeňte si vzít doklad o státním občanství.

Jak rychle udělat pas?

Občané si tak můžou zažádat o občanský průkaz nebo cestovní pas do 24 hodin v pracovních dnech a do 5 pracovních dnů. V souvislosti se změnou zákona otevřelo Ministerstvo vnitra nové pracoviště, kde bude možné si doklady vyrobené do 24 hodin v pracovních dnech vyzvednout.

Kolik stojí nový cestovní pas?

Kolik budete platit Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč. Tyto správní poplatky zaplatíte při podání žádosti. Za převzetí cestovního pasu zaplatíte správní poplatek 100 Kč, pokud převezmete cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než jste podal žádost o jeho vydání.

Kolik stojí pas na počkání?

Cestovní pas na počkání se už nějakou dobu nevydává, můžete zažádat o vydání pasu ve zkrácené lhůtě, rozhodně však nebude levný. Pas vydaný ve zkrácené lhůtě se ničím neliší od běžného pasu. Máte na výběr dvě možnosti: Doba vydání do 24 hodin s cenou 6.000 Kč, resp.

Co se stane kdyz nemám starý pas?

O vydání nového cestovního pasu požádejte u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Úřad obce s rozšířenou působností nemusí být v místě vašeho trvalého bydliště. Pokud ztrátu nebo krádež ihned nahlásíte, nebudete platit žádnou pokutu, pouze vás čeká výměna pasu za nový a s tím související náklady.

Kdy si můžu zažádat o nový pas?

Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu?

Za přestupek ztráty nebo odcizení cestovního dokladu lze uložit pokutu do 10 000 Kč (horní hranice stanovená zákonem).

Co dělat když mám propadlý pas?

Neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy odevzdáte kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, v zahraničí zastupitelskému úřadu ČR, nebo na vyžádání orgánům Policie ČR. Ministerstvu vnitra můžete odevzdat cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy pouze v případě, že požádáte o …

Kolik stojí pět pas?

Kolik stojí cestovní pas pro psa? Cena za vystavení cestovního pasu pro psa se pohybuje kolem 500 Kč. Jak takový cestovní pas pro psa vypadá? To si můžete prohlédnout na stránkách Státní veterinární správy.

Jak dlouho musí být platný cestovní pas?

Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontroloe požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Do těchto zemí nelze cestovat s pasy bez strojově čitelných údajů, které se vydávají s dobou platnosti na 6 měsíců.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu zkušenosti?

Vyřízení pasu běžně trvá do 30 dnů a platí pro občany žádající o cestovní doklad u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na těchto místech lze zažádat také o zkrácení procesu a získat tak pas do 5 pracovních dnů. Zkrácenou 5denní a zároveň také jednodenní verzi nabízí Ministerstvo vnitra.

Kam na dovolenou bez pasu?

Kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Grónska je tedy možné vycestovat jen s občanským průkazem do všech zemí EU. Z exotických destinací to je pak pár vybraných zámořských území Francie. Ale opravdu jen pár vybraných, do všech ostatních je potřeba cestovní pas.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu zkušenosti?

Lhůta na vyřízení cestovního pasu: 30 dní (většinou úřady zvládají vyřídit za 10-14 dní), Cena pasu v běžné lhůtě: 600 Kč, děti do 15 let za 100 Kč, Platnost pasu je stanovena na 10 let (pro děti na 5 let).

Kolik stojí pas rychle?

Za vydání pasu s biometrickými údaji zaplatíte správní poplatek 600 Kč. V případě žádosti o zrychlené vydání pasu: 3 000 Kč (do 5 dní), 6 000 Kč (do 24 hodin).

Co dělat když mám propadlý pas?

Propadlý pas Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu?

Za přestupek ztráty nebo odcizení cestovního dokladu lze uložit pokutu do 10 000 Kč (horní hranice stanovená zákonem).

Co s sebou k vyřízení cestovního pasu?

S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz. Pokud jej nemáte, vezměte si rodný list nebo oddací list. Pokud nemáte trvalý pobyt na území České republiky a jedná se o váš první cestovní pas, nezapomeňte si vzít doklad o státním občanství.

Kolik stojí Rychlopas?

V případě vydání pasu do 24 hodin uhradí dospělí 6 000,-Kč a mladší 15 let 2 000,-Kč. O vydání rychlopasu, ať už do 5 dnů nebo do 24 hodin, musíte žádat u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na úřadu městské části Praha 1 až 22.

Kde se vyrábí cestovní pas?

Doklady – Státní tiskárna cenin.

Kam je možné cestovat na občanský průkaz?

Kam vlastně my, jako občané České republiky, můžeme cestovat na občanku? Na občanský průkaz můžete vycestovat do všech zemí v Schengenském prostoru, zemí Evropské unie a dalších výjimek především na Balkáně.

Jak dlouho mám na vyzvednutí pasu?

U občanů starších 12 let se pořizují otisky prstů. Doba vyřízení žádosti se pohybuje v průměru okolo 15 minut. Zákonná lhůta pro vydání cestovní pasu je 30 dní, většinou je pas připraven k vyzvednutí za 3 týdny. K převzetí pasu se musí žadatel osobně dostavit (u pasu pro dítě do 15 let se dostaví zákonný zástupce).

Kdo vydává cizinecký pas?

Žádost o cizinecký pas můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Co je to ePas?

Biometrický pas (také e-pas, ePas nebo digitální pas) je klasický cestovní pas se zabudovaným mikročipem. Čip obsahuje biometrické údaje, které lze použít k ověření totožnosti držitele pasu.