Co je potřeba na pas?

K žádosti o vydání cestovního pasu vám postačí jen předložit platný doklad (například občanský průkaz). Vlastní fotografii nepotřebujete, tu si pořídí příslušný úřad sám. Při vyřizování pasu pro dítě mladší 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce.

Co je potřeba při žádosti o pas?

Podání žádosti o vydání cestovního pasu občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech správních evidencí.

Kolik stojí pas na počkání?

Co je potřeba při žádosti o pas?

Podání žádosti o vydání cestovního pasu občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech správních evidencí.

Kolik stojí pas na počkání?

Jak dlouho trvá vyřízení pasu?

Jak rychle jde udělat pas?

Zažádat o pasy ve zkrácené lhůtě můžete na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, pas s vydáním do 24 hodin však lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra v Praze, ulice Na Pankráci 72. Otevřeno je každý všední den od 8:00. V pondělí a ve středu do 17:00, úterý a čtvrtek do 16:00 a v pátek do 15:00.

Kolik stojí vydání nového pasu?

Cena cestovního pasu V případě, že chcete mít pas v ruce do 5 dnů, zaplatíte 3 000 Kč, a pokud na jeho vyhotovení opravdu spěcháte, můžete si ho za 6 000 Kč vyzvednout do 24 hodin (pouze v pracovních dnech). Standardní lhůtou pro vydání pasu je pak 30 dnů za částku 600 Kč.

Kde si můžu udělat pas?

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Kdy si můžu zažádat o nový pas?

Můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů. Pokud potřebujete urychleně vycestovat do zahraničí, můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne.

Co potřebuji k obnově pasu?

Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Co se stane kdyz nemám starý pas?

Propadlý pas Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.

Kolik může mít člověk pasu?

ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY DRŽENÍ DVOU PLATNÝCH CESTOVNÍCH PASŮ ČR. Pokud žádáte o vydání nového cestovního pasu ČR a potřebujete, aby Vám dosavadní cestovní pas ČR byl ještě po určitou dobu ponechán, můžete být držitelem dvou platných cestovních pasů ČR pouze v případě, že tuto svou potřebu náležitě odůvodníte.

Co dělat když mám propadlý pas?

Neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy odevzdáte kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, v zahraničí zastupitelskému úřadu ČR, nebo na vyžádání orgánům Policie ČR. Ministerstvu vnitra můžete odevzdat cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy pouze v případě, že požádáte o …

Jak dlouho mám na vyzvednutí pasu?

U občanů starších 12 let se pořizují otisky prstů. Doba vyřízení žádosti se pohybuje v průměru okolo 15 minut. Zákonná lhůta pro vydání cestovní pasu je 30 dní, většinou je pas připraven k vyzvednutí za 3 týdny. K převzetí pasu se musí žadatel osobně dostavit (u pasu pro dítě do 15 let se dostaví zákonný zástupce).

Kdo vydává cizinecký pas?

Žádost o cizinecký pas můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Kdy si můžu zažádat o nový pas?

Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Kde žádat o nový pas?

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Co je potřeba k žádosti o občanský průkaz?

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz. průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Co je potřeba při žádosti o pas?

Podání žádosti o vydání cestovního pasu občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech správních evidencí.

Kolik stojí pas na počkání?

Co potřebuji pro vyzvednutí pasu?

Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list.

Kam můžu vycestovat bez pasu?

Kromě Turecka, Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Grónska je tedy možné vycestovat jen s občanským průkazem do všech zemí EU. Z exotických destinací to je pak pár vybraných zámořských území Francie. Ale opravdu jen pár vybraných, do všech ostatních je potřeba cestovní pas.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu?

Za přestupek ztráty nebo odcizení cestovního dokladu lze uložit pokutu do 10 000 Kč (horní hranice stanovená zákonem).

Kolik stojí pět pas?

Kolik stojí cestovní pas pro psa? Cena za vystavení cestovního pasu pro psa se pohybuje kolem 500 Kč. Jak takový cestovní pas pro psa vypadá? To si můžete prohlédnout na stránkách Státní veterinární správy.

Jak získat český pas?

Způsoby získání českého občanství České občanství lze získat několika způsoby: Narozením – alespoň jeden z rodičů musí být státním občanem ČR. Určením otcovství – pokud je otec státním občanem ČR a rodiče provedou souhlasné prohlášení před matričním úřadem nebo soudem – v některých případech je nutná genetická zkouška.