Co dělají včely na jaře?

Jakmile se na jaře udrží počasí hezké alespoň pár dní za sebou (s denní teplotou vyšší než 10 °C), včely nesou z květů těchto jemných stromů první jarní pyl a nektar. Právě díky vrbám nastává prudký jarní rozvoj včelstev, který je klíčový pro celé léto i zbytek roku. Vrb je velké množství a kvetou postupně.Aby byly včely v plné síle až přijde jaro a bude třeba rychle opylovat rozkvetlé keře a ovocné stromy, začíná matka už kolem zimního slunovratu klást! A to je v době, kdy ještě nikdo z nás na jaro nemyslí. Proto jsou včely pro náš život tak důležité, jako jeden z mála hmyzu nehybernuje a proto mohou včely na jaře vyrazit za snůškou a opylováním.

Co nám dávají včely?

Přenáší tak na svém těle pyl z květu na květ a z prašníku na pestík, čímž provádějí opylení u hmyzosnubných rostlin, tedy rostlin závislých na opylovačích, kdy včely tvoří přibližně 80 %. Dobré opylení má za následek zvýšení výnosnosti pěstovaných rostlin, které se projevuje větší kvantitou i kvalitou plodů.

Co dělají včely v úlu?

Jejich úkolem a vyhledávání a donášení potravy, zpracování medu, konzervování pylu, výstavba plástů, krmení matky, trubců a plodu, hlídají vchod do úlu, čistí jej a tak dále.

Jaké jsou včelí produkty?

Dalším široce rozšířeným, ale obecně už méně známým, je propolis, pryskyřičná látka s desinfekčími účinky. Dalšími včelími výrobky jsou také pyl, mateří kašička, vosk a včelí jed. Pravými produkty včel jsou pouze vosk a jed, ostatní látky sice získáváme od včel, ale jejich původ je rostlinný.

Co sbírají včely?

Včely sosákem nasají nektar, základ medu, a uloží jej ve svém medovém váčku. Pyl, který obsahuje velké množství bílkovin a používá se ke krmení plodu, sbírají včely skoro jakoby jen tak mimochodem. Přichytí se k chloupkům na těle včel a při návštěvě další květiny se v odpovídajícím množství přenese na bliznu.

Co všechno produkují včely?

Včely lidé chovají ze dvou hlavních důvodů: získávání včelích produktů (med, vosk, propolis, mateří kašička, jed, pyl) opylovací činnost.

Jak jsou včely užitečné?

Význam včel nespočívá jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace.

Jak se včely Dorozumivaji?

Včely se jako veškerý hmyz dorozumívají pomocí feromonů. Navíc se dorozumívají tanečky, což je složitý způsob fyziologického a etologického dorozumívání, které je známé zatím pouze u společenských včel. Vracející se létavka s plným medným váčkem sladiny, nabízí tuto přinesenou potravu družkám a vzápětí začne taneček.

Co dělá včela v zimě?

„Včely v zimě nespí, ale starají se o matku a teplo v úle. Vytvářejí podmínky, aby přežily. Nehibernují, ale moc se nepohybují. Potom, když teplota stoupne, mohou na chvíli opustit úl,“ říká.

Jak daleko létají včely od úlu?

Včela medonosná je schopná za pastvou uletět v jarním období cca 100 m až 1 km. Později se délka doletu prodlužuje na 2 až 4 km. Pro včely je důležité, aby v těchto „okruzích“ měly dostatečnou nabídku nektaru, pylu, vody.

Co dělají včely s pylem?

Včela přelétává z květu na květ a na její chlupaté tělo se nachytá pyl. Za letu jej včela nohami otírá a formuje do rousek na zadním páru nohou. Aby vytvořila jeden pár rousků musí včela obletět přibližně 80 květů. Vždy navštěvuje květy téhož druhu rostlin – díky tomu je opyluje tím správným pylem.

Na co je dobrý včelí pyl?

Včelí pyl je přírodním produktem, který vašemu tělu dodá bílkoviny, antioxidanty a spoustu dalších živin. Pyl příznivě ovlivňuje zažívání, duševní pohodu i obranyschopnost těla.

Co to je propolis?

Propolis či včelí tmel (vzácněji označovaný jako smoluňka či dluž) je hmota, kterou včely vyrábějí smísením nasbírané pryskyřice z pupenů stromů s výměšky svých hlavových žláz a voskem.

Jak sbiraji včely med?

Včely vyrábějí med tak, že sbírají nektar, medovici a sladké šťávy obsažené v rostlinných orgánech. Tyto šťávy obohatí látkami z vlastního těla a pak je uskladní v plástech, kde med dozrává. Med je dvojího druhu podle toho, zda vznikl z medovice nebo z nektaru.

Jak dlouho se dožívají včely?

Včelí dělnice měří 12 – 15 mm a váží okolo 100 mg. V době snůšky je včela schopna donést okolo 60 mg nektaru a 15 mg pylu na posledním páru končetin. V sezóně se dožívá 5 – 6 týdnů. Dlouhověké zimní včely žijí 4 – 9 měsíců.

Jak vidí včely?

Je nejcitlivější na bílou, černou, fialovou, žlutou, oranžovou a modrou barvu. Pro orientaci včel ale není až tak důležitá barva úlu, jako spíše geometrické tvary namalované na čelní stěně úlu. Kupříkladu bychom neměli používat zelenou a červenou barvu. Včelky obě tyto barvy totiž vnímají jako barvu černou.

Na co je dobrý včelí pyl?

Včelí pyl je přírodním produktem, který vašemu tělu dodá bílkoviny, antioxidanty a spoustu dalších živin. Pyl příznivě ovlivňuje zažívání, duševní pohodu i obranyschopnost těla.

Co dělají včely s pylem?

Včely z jednoho úlu létají jen na jeden druh rostlin, dokud neodkvete. Jak tedy s pylem na těle létají z jednoho květu na druhý, pyl současně sbírají a přenášejí jej, takže tím květy opylují. Pyl z chloupků si stále sčesávají a usazují na zadním třetím páru nohou ve tvaru takzvaných pylových rousek.

Co obsahuje včelí jed?

Čerstvě získaný obsahuje až 88 % vody. Svou podstatou se podobá hadímu jedu. Největší složkou jedu (asi 60 % sušiny) tvoří bílkoviny, z nichž téměř polovina připadá na melittin (peptid složený z 26 aminokyselin). Ten poškozuje buněčné struktury a rozkládá krvinky – má tedy zřetelně toxický a hemolytický efekt.

Jaký je rozdíl mezi vosou a včelou?

Rozdíl mezi včelou a vosou je například v tom, že vosa je mnohem větší a silnější. Zároveň mají také tvrdé tělo, takže je včely nemohou píchnout žihadlem. Některé druhy včel si však vyvinuly obranný systém proti vosám, který ale funguje jen tehdy, když úl napadne jen jedna vosa.

Jak se dělá včelí med?

Včely sbírají sladké šťávy (nektar, medovice) vytáhnutím sosáčkem, doplní ho několika vlastními enzymy a uloží do tzv. medného váčku. Následně jej donese do úlu a předá nektar jiným včelám, které ho uloží do buňky plástu, kde je nektar zahušťován a vysušován za vyšších teplot dokud není zralý.

Jak se množí včely?

Úkolem matky je klást vajíčka a postarat se o růst a rozmnožování včelstva. To začíná snubním letem – v jeho průběhu se postupně spáří s až 15 trubci. Jejich sperma si uchovává v semenném váčku po celý život a postupně jím oplodňuje vajíčka. Páření již nikdy neopakuje.

Co se stane když zmizí včely?

Podle britské televize BBC jsou včely nejdůležitějším hmyzem na planetě a opylují 70 ze 100 druhů plodin, které poskytují potravu 90 procentům lidí na planetě. V nejkritičtějším případě bychom po vymření včel ztratili všechny rostliny, které tito tvorové opylují, a následně všechna zvířata, která tyto rostliny jedí.

Jak dlouho vydrží včely bez matky?

Tak pokud matku zrušil před 5 týdny tak už tam nebudou ani matečníky. A je celkem možné že se mladá matka, teda pokud byla stará zrušena, nevrátila z proletu a teď už je včelstvo osiřelé. Pokud neuvidíš matku ani plod tak tam dej plást s mladými larvami a uvidíš jestli narazí NM.

Jaký je rozdíl mezi vosou a včelou?

Rozdíl mezi včelou a vosou je například v tom, že vosa je mnohem větší a silnější. Zároveň mají také tvrdé tělo, takže je včely nemohou píchnout žihadlem. Některé druhy včel si však vyvinuly obranný systém proti vosám, který ale funguje jen tehdy, když úl napadne jen jedna vosa.

Kdy začne klást matka?

dni po vylíhnutí se matka spáří s 6-10 trubci, do úlu se vrací se snubním znaménkem. To jí včely odstraní. Po dalších 5-17 dnech matka začne klást vajíčka. Se spermiemi, uloženými v semenném váčku, vystačí klást oplozená vajíčka několik let.