Rubrika: Vr

 • Does mascarpone taste better than cream cheese?

  Does mascarpone taste better than cream cheese?

  Mascarpone has a buttery flavor that makes it particularly suitable for desserts. It adds richness and a creamy texture, while cream cheese brings a creamy consistency and slightly tangy taste to dishes. For this reason, cream cheese is perfect for both sweet and savory foods. Can I replace cream cheese with mascarpone? Substituting Mascarpone For…

  Continue Reading →

 • Is Philadelphia a mascarpone cheese?

  Is Philadelphia a mascarpone cheese?

  Is Philadelphia cream cheese mascarpone? No marscapone and cream cheese are completely different. There are cases where one may be substituted for the other but as a general rule you should use the ingredient the recipe calls for; otherwise you will end up with a similar but still completely different result. Is Philadelphia cheese same…

  Continue Reading →

 • Čím nahradit máslo při dietě?

  Čím nahradit máslo při dietě?

  Margarín je podobně jako máslo zdrojem vitaminů rozpustných v tucích (A, D), kterými bývá obohacován, navíc obsahuje i vitamin E, který je přirozeně obsažen jen v rostlinných zdrojích. Margarín neobsahuje cholesterol, což lze hodnotit pozitivně. Čím nahradit máslo v cukroví? Nejjednodušším způsobem je nahradit máslo za 100% rostlinný tuk typu Alsan (případně veganská Hera, Rama,…

  Continue Reading →

 • Do I need to pay vignette?

  Do I need to pay vignette?

  What happens if you drive in Austria without vignette? Which EU countries require vignette? The time-bound vignette is used for tolls in Bulgaria, Austria, Romania, Switzerland, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and Hungary. Do I need vignette for Netherlands? To use the freeways in the Netherlands, Luxembourg, Denmark and Sweden, you need the Eurovignette for…

  Continue Reading →

 • Jak požádat o vrácení přeplatku na dani?

  Jak požádat o vrácení přeplatku na dani?

  Kde a jak službu řešit aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), dostupné na portále Moje daně, datové schránky (pokud vám byla zřízena a zpřístupněna), nebo. e-mailu, který do 5 dnů potvrdíte např. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem. Jak požádat o vrácení daně? Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu…

  Continue Reading →

 • Jak zaúčtovat vrácené DPH z EU?

  Jak zaúčtovat vrácené DPH z EU?

  Při vrácení daně účtujete pouze o částce DPH, která byla vrácena fyzickým osobám ze třetích zemí. Vrácenou daň z přidané hodnoty zadáte v agendách Pokladna nebo Přijaté faktury a v dokladu nastavíte do pole Členění DPH typ Vrácená daň. Doklad zaúčtujete na účty 343/211, resp. 343/321. Jak je to s DPH při nákupu z Polska?…

  Continue Reading →

 • Jak si nechat vrátit daně?

  Jak si nechat vrátit daně?

  Pokud použijete aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), můžete využít předdefinované ŠABLONY Žádost o vrácení přeplatku, kterou vyplníte a podepíšete buď uznávaným elektronickým podpisem, nebo identitou občana, nebo přihlašovacími údaji do vaší datové schránky a následně odešlete.Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu zaslat žádost o vrácení přeplatku. Pokud budete…

  Continue Reading →

 • Jak dlouho trvá vrácení DPH?

  Jak dlouho trvá vrácení DPH?

  Kdy vrací finanční úřad přeplatek na DPH? Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání. Rozhodující je přitom i skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno v řádném termínu papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem. Jak funguje vrácení DPH? Nadměrný odpočet DPH vám finanční…

  Continue Reading →

 • Kdo má nárok na vrácení DPH?

  Kdo má nárok na vrácení DPH?

  Kdo má nárok na vrácení daně? Podle §82 ZDPH odst. 1 „plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém pro období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem.Podle…

  Continue Reading →

 • Kdo může žádat o vrácení DPH z EU?

  Kdo může žádat o vrácení DPH z EU?

  Tuzemský plátce daně, který má v rámci své ekonomické činnosti výdaje v jiných členských státech, má nárok na vrácení DPH z EU.Dle § 82 zákona o DPH může o vrácení DPH z jiných členských států EU žádat plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a v období pro vracení daně neměl sídlo ani provozovnu…

  Continue Reading →