Rubrika: Vr

 • Jak požádat o vrácení přeplatku na dani?

  Jak požádat o vrácení přeplatku na dani?

  Kde a jak službu řešit aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), dostupné na portále Moje daně, datové schránky (pokud vám byla zřízena a zpřístupněna), nebo. e-mailu, který do 5 dnů potvrdíte např. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem. Jak požádat o vrácení daně? Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu…

  Continue Reading →

 • Jak zaúčtovat vrácené DPH z EU?

  Jak zaúčtovat vrácené DPH z EU?

  Při vrácení daně účtujete pouze o částce DPH, která byla vrácena fyzickým osobám ze třetích zemí. Vrácenou daň z přidané hodnoty zadáte v agendách Pokladna nebo Přijaté faktury a v dokladu nastavíte do pole Členění DPH typ Vrácená daň. Doklad zaúčtujete na účty 343/211, resp. 343/321. Jak je to s DPH při nákupu z Polska?…

  Continue Reading →

 • Jak si nechat vrátit daně?

  Jak si nechat vrátit daně?

  Pokud použijete aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), můžete využít předdefinované ŠABLONY Žádost o vrácení přeplatku, kterou vyplníte a podepíšete buď uznávaným elektronickým podpisem, nebo identitou občana, nebo přihlašovacími údaji do vaší datové schránky a následně odešlete.Abyste zaplacenou daň (přeplatek na dani) získali zpět, musíte finančnímu úřadu zaslat žádost o vrácení přeplatku. Pokud budete…

  Continue Reading →

 • Jak dlouho trvá vrácení DPH?

  Jak dlouho trvá vrácení DPH?

  Kdy vrací finanční úřad přeplatek na DPH? Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání. Rozhodující je přitom i skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno v řádném termínu papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem. Jak funguje vrácení DPH? Nadměrný odpočet DPH vám finanční…

  Continue Reading →

 • Kdo má nárok na vrácení DPH?

  Kdo má nárok na vrácení DPH?

  Kdo má nárok na vrácení daně? Podle §82 ZDPH odst. 1 „plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém pro období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem.Podle…

  Continue Reading →

 • Kdo může žádat o vrácení DPH z EU?

  Kdo může žádat o vrácení DPH z EU?

  Tuzemský plátce daně, který má v rámci své ekonomické činnosti výdaje v jiných členských státech, má nárok na vrácení DPH z EU.Dle § 82 zákona o DPH může o vrácení DPH z jiných členských států EU žádat plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a v období pro vracení daně neměl sídlo ani provozovnu…

  Continue Reading →

 • Kdy mám nárok na vrácení DPH?

  Kdy mám nárok na vrácení DPH?

  Poslechněte si to nahlasPozastavitNadměrný odpočet DPH vám finanční úřad automaticky vrátí do 30 dnů po jeho vyměření: na bankovní účet, poštovním poukazem. nebo v hotovosti (pokud jeho výše dosahuje vyšší částky než 1 000 Kč). Kdo má nárok na vrácení DPH? Poslechněte si to nahlasPozastavitKdo má nárok na vrácení daně? Podle §82 ZDPH odst. 1…

  Continue Reading →

 • Jak žádat o vrácení DPH?

  Jak žádat o vrácení DPH?

  Žádost o vrácení DPH z EU se podává online přes portál české daňové správy. Lhůta pro podání žádosti je vždy 30. září následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. V průběhu aktuálního roku lze žádosti podat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo pololetí.Žádost v souladu s evropskou směrnicí musí obsahovat následující údaje: plné jméno a…

  Continue Reading →

 • Why is Poland strategically important?

  Why is Poland strategically important?

  Poland has been rapidly expanding its road, rail, air and sea infrastructure. Due to its strategic location at the intersection of the main transport routes on both the north-south and the east-west lines, Poland places a lot of emphasis on maintaining a strong position on the logistics map of Europe. What is the strategic importance…

  Continue Reading →

 • Kdo má nárok na vrácení peněz za léky?

  Kdo má nárok na vrácení peněz za léky?

  Ochranné roční limity za léky na recept stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění pro jednotlivé skupiny pojištěnců. Částky za předepsané léky vyplacené nad tento limit se tedy lidem vrací: Děti a mládež – jeden tisíc korun. Osoby od 19 do 64 let – pět tisíc korun.Každý, kdo za léky na recept utratí víc, než stanovuje…

  Continue Reading →