Rubrika: Jet

 • Kdy je lepší být plátcem DPH?

  Kdy je lepší být plátcem DPH?

  Zda je výhodnější být, či nebýt plátcem DPH se odvíjí od Vaší pozice na trhu podnikání. Pokud jsou Vaši zákazníci plátci DPH, nebo Vy sami nakupujete od firmy, která plátcem DPH je, je pro Vás výhodnější registrovat se k plátcovství DPH a to i přesto, že Váš roční obrat nepřesahuje 2 000 000 Kč.Ve chvíli,…

  Continue Reading →

 • Co je to DPH kdo ji platí a kdo jí odvádí?

  Co je to DPH kdo ji platí a kdo jí odvádí?

  DPH je nepřímá daň, což je taková daň, kterou státu odvádí jiná osoba (plátce) než ta, na niž její účinky dopadají (poplatník). Poplatník, tedy spotřebitel, totiž má tuto daň zahrnutou v ceně zboží nebo služby, ale státu ji platí plátce DPH. Podstatou této daně je zdanění přidané hodnoty, tj.DPH je nepřímá daň, což je taková…

  Continue Reading →

 • Jaký je rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH?

  Jaký je rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH?

  Rozdíl mezi plátcem a neplátcem daně nespočívá jen v možnosti nebo povinnosti daň odvést. Plátce musí vést evidenci k DPH, a to tak, aby byl kdykoli schopen svůj nárok na přeplatky nebo povinnost daň platit prokázat.Rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH Plátce DPH Cenu svých výrobků či služeb navýší o daň z přidané hodnoty. Vybranou…

  Continue Reading →

 • Jaký je rozdíl mezi tržbou a obratem?

  Jaký je rozdíl mezi tržbou a obratem?

  Tržby. = souhrn finančních prostředků přijatých za prodané zboží nebo poskytnuté služby v příslušném časovém období. Na rozdíl od obratu zahrnuje i platby, které byly později vráceny. Jaký je rozdíl mezi tržbou a výnosem? Tržba náleží do výnosů, ale je vymezena úžeji jako specifická podoba výnosů právě za prodané výkony. Tržba ovšem představuje pro většinu…

  Continue Reading →

 • Kdo je poplatníkem DPH?

  Kdo je poplatníkem DPH?

  Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 2 000 000 Kč.Plátce DPH je každá právnická či fyzická osoba, která je ekonomicky aktivní a je registrovaná…

  Continue Reading →

 • Co je obrat u Osvč?

  Co je obrat u Osvč?

  Zákon o DPH (§ 4a) definuje obrat jako souhrn úplat bez daně (včetně případných dotací k ceně), které podnikateli (osobě povinné k dani) náleží za všechna jím uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku. Představit si pod tím můžete například všechny vyfakturované částky za výrobky, které jste dodali zákazníkům. Co to je obrat v podnikání?…

  Continue Reading →

 • Kdy je povinnost platit DPH?

  Kdy je povinnost platit DPH?

  Jak se vyhnout placení DPH? Vedle dobrovolné registraci k DPH existuje i dobrovolné zrušení plátcovství DPH. Odhlásit se od placení daně ale můžete pouze tehdy, když váš obrat za posledních 12 měsíců klesne pod hranici 1 milionu korun. Zároveň platí, že pokud jste DPH neplatili v minimálním rozsahu 12 měsíců, zrušení plátcovství neprovede. Kdy platit…

  Continue Reading →

 • Jaký je rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou?

  Jaký je rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou?

  Možná si říkáte, jaký je rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou. Proforma faktura je obvykle doklad, kterým požadujete zaplatit celou částku předem. Zálohovou fakturou žádáte jen zálohu, tedy pouze část peněz.Proforma faktura je vystavena na cenu celé dodávky. Jakmile je vydaná proforma faktura plně zlikvidována, program POHODA automaticky nabídne vystavení klasické faktury (daňového dokladu). Zálohová…

  Continue Reading →

 • Jaký je rozdíl mezi daňovým dokladem a fakturou?

  Jaký je rozdíl mezi daňovým dokladem a fakturou?

  Daňovým dokladem je faktura nebo účtenka, kterou vystavuje plátce DPH. Ne každá faktura je tedy zároveň i daňovým dokladem. Pokud nejste plátce DPH, pak vaše faktury plní roli účetních dokladů, zatímco daňové doklady vystavují pouze plátci DPH. Kdy je povinnost vystavit daňový doklad? Daňový doklad je nutné vystavit do 15 dnů ode dne, kdy vznikla…

  Continue Reading →

 • Kdo je neplátce DPH?

  Kdo je neplátce DPH?

  Neplátce – podnikatel či firma, která má obrat nižší než 1 000 000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Nemá povinnost odvádět DPH a nemá nárok na odpočet. Plátce je osobou registrovanou k dani. Musí odvádět daně ze všech svých zdanitelných plnění a má nárok na odpočet.Neplátcem DPH může být buď firma (např.…

  Continue Reading →