Rubrika: Jak

 • Jak funguje DPH příklad?

  Jak funguje DPH příklad?

  Plátce nejprve daň vypočte a pak ji přičte k ceně prodávaného výrobku. Tím docílí toho, že se DPH stane součástí celkové ceny a daňové břemeno přesune na bedra kupujícího. Částku daně vypočteme podle následujícího vzorce DPH = základ daně * sazba daně / 100 Základ daně = 2000 Kč Základní sazba DPH = 21% Po…

  Continue Reading →

 • Jak vystavit fakturu bez IČ?

  Jak vystavit fakturu bez IČ?

  Příležitostný příjem Pokud nedisponujete živnostenským oprávněním, můžete i tak v určitých případech vystavovat faktury. Jedná se o tzv. příležitostný příjem, který nesmí překročit hranici 30 000 Kč za kalendářní rok. Tato částka se nemusí uvádět do daňového přiznání, jelikož nepodléhá zdanění.Osoba bez IČ, může vystavit “ vyúčtování “ (říká se tomu faktura, ale zákon termín…

  Continue Reading →

 • Jak vyplnit paragon neplátce DPH?

  Jak vyplnit paragon neplátce DPH?

  Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.Faktura pro neplátce DPH má podobné náležitosti jako faktura pro plátce DPH. Je tedy nutné uvést: identifikaci…

  Continue Reading →

 • Jak vystavit fakturu s DPH?

  Jak vystavit fakturu s DPH?

  vaše daňové identifikační číslo (DIČ), datum vystavení faktury, případně den uskutečnění zdanitelného plnění (pokud je jiné než vystavení dokladu), rozsah a druh dodávané služby, případně množství a druh dodaného zboží, základ daně, sazba daně a její výše vyjádřená v Kč.Jak vystavit fakturu – plátce DPH Daňové identifikační číslo dodavatele (DIČ) – a v případě, že…

  Continue Reading →

 • Jak fakturovat kdyz jsem platce DPH?

  Jak fakturovat kdyz jsem platce DPH?

  vaše daňové identifikační číslo (DIČ), datum vystavení faktury, případně den uskutečnění zdanitelného plnění (pokud je jiné než vystavení dokladu), rozsah a druh dodávané služby, případně množství a druh dodaného zboží, základ daně, sazba daně a její výše vyjádřená v Kč.Pokud jste registrováni v DPH musíte za běžných okolností při dodávce zboží a služeb jiným podnikům…

  Continue Reading →

 • Jak funguje neplátce DPH?

  Jak funguje neplátce DPH?

  Neplátce – musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet. Jak funguje nákup bez DPH? Nákup s 0 % DPH Pro nákup zboží s 0 % DPH musí být…

  Continue Reading →

 • Jak vybrat 5000 bankovku?

  Jak vybrat 5000 bankovku?

  Bankovka pět tisíc korun českých, tedy bankovka o hodnotě 5000 korun, má mezi českými bankovkami nejvyšší hodnotu. Motiv bankovky navrhl a zároveň vytvořil Oldřich Kulhánek, stejně jako ostatní české bankovky. Na lícní straně bankovky je portrét prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.Pokud ji chceš vybrat z účtu, vyber ji v bance. Nejprve se dostav do…

  Continue Reading →

 • Jak vybrat eura v České spořitelně?

  Jak vybrat eura v České spořitelně?

  Vybrat eura Česká spořitelna umožňuje na některých pobočkách. Stačí si na webu Spořitelny vyhledat pobočku ve vašem městě a zaškrtnout možnost “s pokladnou – chci vybrat/vložit cizí měnu”. Zobrazí se vám pobočky, kde je to možné, a v jejich detailu i maximální výše výběru bez objednání.Vybrat eura Česká spořitelna umožňuje na některých pobočkách. Stačí si…

  Continue Reading →

 • Jak dlouho trva autorizace platby?

  Jak dlouho trva autorizace platby?

  Platba bude připsána na účet banky příjemce nejpozději v bankovní pracovní den následující po dni účinnosti příkazu. Banka je oprávněná uskutečnit Standardní platbu v CZK ve prospěch účtu v České republice rovněž v režimu okamžitých plateb. Jak dlouho trvá okamžitá platba? Okamžité platby (neboli instatní platby) umožňují během několika vteřin převádět peníze mezi bankami, které…

  Continue Reading →

 • Jak dlouho trvá blokace platby?

  Jak dlouho trvá blokace platby?

  V tom případě je délka blokace v podstatě zcela na libovůli banky, zpravidla mají určitou maximální lhůtu, během níž když platba není zaúčtována, jednoduše expiruje, leč transakce se může zúčtovat i poté, jinak pak zpravidla vyprčí při zúčtování transakce, což trvá různě, běžně to může být 1-7 dní. Jak dlouho může být platba v blokaci?…

  Continue Reading →